ZezenUrdina

 

ZezenUrdina | 2020-01-25 : 09:23

solizuye zaukeagu ZEZEN INKLUSIBUEK,
monta dezagun sokamuturre gaizki pasatzen dien alde eta listo, por una...

Erantzuna | Sokamuturraren aurkako elkarretaratzeak egingo dituzte igandean