Soziolinguista.

Hizkuntzakeria (I)

Iritzia

Artikulu honekin, eta ondorengoekin, gaur egun azpilanean, pipia egurrezko habean bezala, dabilen ideologia bat jarri nahi dut begi-bistan, hizkuntzakeriaren ideologia, Espainiako botere guneetan o...
Euskararen bizi puskak

Iritzia

Gaur egun, euskarak dituen hiztun gehienen pentsamendua eta unibertso sinbolikoa erdaratik eraikita dago. Euskarak dituen hiztunetatik %80 berbadun berriak dira, erdara dute etxeko hizkuntza eta, n...
Euskarak Bilbo behar du

Euskara

Donostian jaio eta Donostian bizi den Ramon Saizarbitoria soziologo eta idazleak esana da: "Uste dut salbazioa Bilbon dagoela: Bilbon salbatuko gara, edo ez gara salbatuko". Euskarak Bilbo behar du...
Euskara, beharra da gakoa

Iritzia 1

Euskararen aldeko aldaketa soziala eragin nahi badugu, euskara gizartearen periferiatik erdigunera ekarri nahi badugu, bigarren hizkuntza izatetik lehen hizkuntza izateko bidean jarri nahi badugu, ...