Ekarpenik egin al duzu finantzaketa kolektiboren (crowdfunding) batean?

Bai24%25.00
Bai, behin baino gehiagotan24%25.00
Ez48%50.00
Guztira96%100.00

Emaitzen tarta

Honi buruz