Efemerideak

 • 1577-10-5. Joan Goitiari Abitain inguruko lur zati bat erosi zion herriak, 25 dukat ordainduta, parrokiko elizatik eta sakristiatik ateratzen zituzten zaborrak jasotzeko.
 • 1577-9-25. Kontuan izanik garai hartan herriak zor handiak zituela, herritarren artean diru bilketarik egin gabe neurriak hartu nahirik eta gogoan izanik Nafarroako ardoa saltzen zuten emakumeek hiru marai jasotzen zituztela pitxar bakoitzeko azken urte askotan zehar, bakoitzari, saltzen zuen zama bakoitzeko, erreal eta erdi eskatzea erabaki zuten.
 • 1577-8-14. Akemendi lizentziatuak adierazi zuen herriko biztanlegoa gehitzen ari zela, eta oraindik ere gehiago handitzeko derrigorrezkoa zela eraikin publikoak, batez ere burdinolak eta errotak bultzatzea. Beraz, berak egin bezala, horrelakoak jartzeko askatasuna ematea eskatu zuen, horiek jartzeak kalteren bat egiten bazuten ere. Akamendi lizentziatuak herriaren baimenarekin errota jarri zuen martxan.
 • 1577-6-7. Fernando Loiola parrokiko erretorea hil zen. Haren postua betetzeko egokia iruditu zitzaien Pedro Zuola batxilerra, eta berau Juan Borjari eskatzea erabaki zuten. Martin Garzia Loiola izendatu zuten gestioak egiteko.
 • 1577-5-27. Martin Garzia Loiola lekuko izanik, Akemendi lizentziatua, Frantzisko Iñiguez Alzaga eta Frantzisko Iarza, Loiolan zegoen Jesusen Lagundiko Probintzialarena joan eta hari ongi-etorria egitea erabaki zuten, herriak kristau doktrina eta prediku beharra zuela jakinaraziz.
 • 1576-3-11. Amuko zubi berria aztertu zuten, ordainketa egin aurretik.
 • 1576-2-7. Antzi baserrira bizitzera aldatu eta Juan Martinez Zandategik erregidore kargua utzi zuen herriko udaletxean.
 • 1576-2-7. Herrian bizi ziren kanpoko emakumeen berri eman zuten, eta haiei buruz neurri batzuk hartu zituzten ondoren.
 • 1575-11-29. Herrian txerriak inolako ordenarik gabe hazten zituzten etxe barruetan eta ukuiluan -bai herri barruan eta bai errebaletan-, eta horrek eragina izan zezakeen denen osasunean. Hori zela-eta, guztiei agindu zieten abenduaren 8a baino lehen txerri guztiak hiltzeko. Denek hala ez eginez gero, hil egingo zituztela esan zuten, bakoitzaren jabeari lau errealeko isuna jarrita.
 • 1575-10-11. Ura nahastutako sagardorik ez saltzea agindu zuten.
 • 1575-8-29. Beste zerbait agindu bitartean, ura nahastutako sagardoa saltzea debekatu zuten.
 • 1575-5-12. Alondegia zabaldu nahirik, Bartome Aizpururen etxea erosi zuen herriak.
 • 1575-3-19. Parrokian kaperautza bat sortuta testamendua egin ondoren hil zen, Sevillan (Espainia), Pedro Gerrenzuri.
 • 1575-2-21. Herriko ospitalearena zen Keixeta baserria saltzea erabaki zuen herriak.
 • 1574-9-29. Alde batean jarri ziren bozeramaile izan nahi zutenak eta beste aldean, berriz, hautagai zirenak -azken horiek zortzi besterik ez ziren-. Lehenengoen artean inolako aukeraketa beharrik ez zen izan, eta zortzien izenak txarroan sartu zituzten, karguen zozketa egiteko.
 • 1574-6-27. Juan Antxieta irudigileak Zumaiako parrokiko erretaula nagusia egiteko kontratua sinatu zuen.
 • 1574-3-15. Sebastian eta Juan Lopez Urnietak herritar bezala hartzea nahi zutela esanez eskaera egin zuten, herrian erosi zituzten etxeen eskriturak aurkeztuz horretarako. Baiezkoa eman zieten.
 • 1574-3-15. Elizaren bidez deialdia egitea erabaki zuten: biztanle guztiek ager zitezela beraiekin zituzten txerrien berri ematera. Bestela, edonork izango zuela aukera nonahi aurkitzen zuen txerria hil eta bereganatzeko eta, gainera, dukat bateko isuna ezarriko ziotela jabeari.
 • 1574-3-15. Miguel Bolibar herriratu zen, Armentia anaiak parrokian eginiko lanak aztertzera, Udalaren eskaerari erantzunez.
 • 1573-11-5. Elolak sortutako Gramatika katedra irakaslerik gabe zela deklaratzea erabaki zuten, Joan Ormaetxea orduko maisua "eroturik" zegoela-eta.
 • 1573-10-3. Parrokian Ebanjelio aldeko horma bat erori egin zen, eta nola geratu zen jakitea erabaki zuten.
 • 1573-8-4. Gauean etxetik kanpo inor ez ibiltzeko ordenantza berri bat onartu zuten. Ondorioz, egun horretatik aurrera, San Miguel egunera bitartean hamarretatik aurrera kalean ibiltzea debekatu zuten, eta San Miguel egunetik maiatzeko bazko eguna bitartean, berriz, bederatzietatik aurrera ibiltzea debekatu. Norbaitek emandako agindua ez betez, hiru errealeko isuna eta lau eguneko kartzela jasoko zuen eta, gainera, etxe, baratza, sagasti edo soroetan egin zezakeen kaltea ordaindu beharko zuen.
 • 1573-7-21. Frantziskanen monastegian egindako lanak 1.230 dukatetan tasatu zituzten.
 • 1573-3-16. Parroki atzeko iturria egitea ordaindu zioten Martin Armentia maisuari, baita Urrestillan egin beharko zuena ere.
 • 1573-2-6. Urrestillan herri iturria bere askarekin egiteko tokia aukeratu zuten.
 • 1573-1-15. Garizumako egun batzuetan Zuola batxilerrari erromantze erako sermoiak egitea eskatzea erabaki zuten.
 • 1572-12-30. Elolaren Gramatika katedrako Vazquez irakasleak lana utzi zuen eta Juan Ibargoenek postua hartzeko gogoa erakutsi zuen. Azterketa egin ondoren hura izendatu zuten.
 • 1572-10-3. Udaletxean obrak egiten ari zirenez, herriratzear zen korrejidorearentzat etxe bat aurkitzea erabaki zuten. Bustinzuri hartu zuten, hilean bi dukat ordainduz.
 • 1572-9-29. Herriko agintari aukeraketa egitean, ordainketa handienak egiten zituzten herritar guztien izenak zozketan sartzea erabaki zuten, batzarra ospatzean bertan aurkitu edo ez, eta agindua betetzeko betebeharra zegoen, berrehun dukateko isunaren azpian.
 • 1572-8-15. Ana Antxieta aukeratu zuten herriko Frantziskanen komentuko abadesa. Maria Lopez Enparan, Maria Miguel Tolosa, Maria Perez Antxieta, Ana Antxieta eta Maria Artazubiagak aurretik kargu bera izan zuten.
 • 1572-4-25. Zestoan izan zen Gipuzkoako Batzar Nagusietan zeuden herriko ordezkariek edo prokuradoreak bertan erret dekretu bat irakurri zela adierazi zuten, probintziako kapitain general eta Hondarribiko alkate, Nafarroako erretorde Barpasiano Gonzaga izendatu zela esanez. Bide batez, erregearen zedula hori ontzat hartu behar al zen galdetu zuten. Herriak baiezkoa adierazi zien, erretoreordeari probintziak zeuzkan pribilegioak gordetzeko eskatuz, eta bertan bizi zedin nahi zuenean.
 • 1572-1-23. Gallai inguruan itsasontziak egiteko egur baliagarria zegoen, eta herriak erabaki zuen Bilbon adieraztea bere errematea.
 • 1571-10-26. Maria Alzagak Aitola baserria berriztatzeko -erre egin zen- Garrai inguruan egurra ebakitzeko baimena eskatu zuen. Herriak baimena eman zion, ateratzen zuena ordaintzeko baldintzarekin.
 • 1571-10-2. Pedro eta Martin Armentia maisuek eliza nagusiaren proiektua aurkeztu zuten, eta hiru nabe zituena hobea zela zioten.
 • 1571-9-27. Urte bukaeran Goenaga-txikia atarian utzitako ume bat agertu zela adierazi zuten.
 • 1571-9-27. Apezpikuari parrokiko sakristiaren itxura bidaltzea erabaki zuten, aurrez pentsatutakoa baino handiagoa zelako.
 • 1571-9-27. Sagardoari buruz erabaki zuten urik ez botatzea. Azken urteetan bota zuten; dena dela, baimenduta zegoen, eguraldi txarrak izan zirelako eta sagar gutxi jaso zutelako. Saldu beharreko sagardoari ura botatzea lapurreta zela jabetu ziren, eta horrela egiten zuenari bi mila maraiko isuna jartzea eta sagardo guztia kentzea onartu zuten.
 • 1571-8-19. Amuko presa egitea errematean hartu zuen Martin Beristain harginak, 260 dukatean.
 • 1571-7-20. Haur utzi bat bataiatu eta hazteko hazama bati ematea erabaki zuten, urtean ohiko hamabi dukat ordainduz.
 • 1571-7-14. Udala, parrokiko erretorea, etxezaina eta patroia bildu ziren parrokiko sakristi berrian egin nahi zuten kaperaz hitz egiteko. Bileran kapera berriak Zurbaboren kaperako hormarekin bat eginda joan beharko zuela erabaki zuten, baita kaperari kalterik ez zitzaiola egingo ere. Beste aldean, Elola kaperarekin bat eginda, Martin Agirrek zeukan lur zatia hartzea erabaki zuten, sakristia handitzeko.
 • 1571-6-22. Gorputz egunean Eskritura Sakratuan oinarritutako antzerkia egin zutenez, Juan Egurzak laguntza eskatu zuen, lana antzeztu zutenek eginiko gastuei aurre egiteko. Udalak 132 erreal ematea erabaki zuen.
 • 1571-6-22. Urak eraman egin zuen Amuko zubia, eta Armentia maisu harginei iritzia eskatu zieten.
 • 1571-6-22. Baratzetan eta soroetan gauez egindako lapurretak sortutako iskanbilak zirela-eta, isunen bidez lortutako dirua zaintzailearentzat izatea erabaki zuten. Horrez gain, gaizkileek sei egunetan kartzelaratuta egon beharko zuten.
 • 1571-6-22. Urbieta zubian konponketa lanak egitea erabaki zuten.
 • 1571-5-31. Amador Alzagak jakinarazi zuen Donostian izan zela inkisidoreari Gorputz egunean antzerki bat egiteko baimena eskatuz. Baiezko erantzuna jaso zuen. Inkisidoreak beste toki askotan ikusi zuela adierazi zion, eta egokia iritzi ziola.
 • 1571-5-7. Herri barruan ziren herritar batzuek Martin Agirre eta Frantzisko Zuolari zentsu eskritura egiteko ahalmena eman zieten, herritik kanpo bizi zirenekin zituzten auziak ordaintzeko baliagarria izan zedin.
 • 1571-4-5. Parrokiko elizako obrak egiteko apezpikuari baimena eskatzea erabaki zuten.
 • 1570-12-15. Herri Batzar Nagusian adierazi zuten herriak ezin zituela ordaindu gerrateak eragindako bide eta zubi konponketak, eta beste hainbat galerek sortutako zorrak 1.300 dukatekoak zirela basoak saldu ezean. Ondorioz, erregeari baimena eskatzea erabaki zuten, zortziehun dukat zentsuan hartzeko.
 • 1570-11-27. Juan de Alemania flamenkoa udalbatzarrean agertu zen, Elola kaperako organoa konponduko zuela esanez. Herriak tratua egin zuen harekin.
 • 1570-11-27. Gares eta Martzilla edo inguruetatik ekarri beharko zuten ardoaren hornikuntza egiteko, herriak eskritura sinatu zuen mandazain nafarrekin.
 • 1570-10-20. Herriko alondegia handitzea erabaki zuten, Jeronimo Olazabali bere etxearen erdia erosita.
 • 1570-10-20. Parrokiko elizak argizulo bat edo hiru behar zituen eztabaidatu zuten. Azken batean, Pedro eta Martin Armentia maisuen eskuetan utzi zuten erabakia eta, haien iritzia hirukoa egitea zenez, herriaren aldetik ontzat hartu zuten.
 • 1570-8-16. Juan Zuola, Pedro Uranga, Gaspar Urbieta eta Mandiola batxilerrak eta Elolako kaperauak txosten bat aurkeztu zioten herriari. Bertan, dotea eskaintzeko urtean sei emakume gazte baino gehiago ez izendatzea eskatzen zuten, aurreko urtean ere hiru edo lau bakarrik ezkondu baitziren; eta semerik gabe gelditu ziren alargunei dotea itzultzeko ere eskatzen zuten, besteak beste. Herriak, kaperauek emakume ezkongaiak zenbat izan behar zuten aukeratzeko ez zuela inolako eskubiderik erantzutea erabaki zen.
 • 1570-8-16. Herriz kanpo bizi zirenekin sortutako eztabaidak izan ziren, eta Pedro Goiazi agindu zioten Gasteizera joan eta bertan gertatzen zenaren berri ematea, Azpeitiko herriak foru bera baitzuen.
 • 1570-5-29. Norbait Tolosara bidali eta korrejidoreari herrira etortzea eskatzea erabaki zuten, bere ohiko txanda bete zezan.
 • 1570-4-22. Agintaritzan egon nahi zuten herriz kanpo bizi zirenek, eta jarritako auziari buruz hitz egiteko herritarrei deitu zieten. Auzia jarraitzeko gortera norbait bidaltzea erabaki zuten.
 • 1570-3-31. Armentia maisuek parrokirako Anardi inguruko zelai batetan karobi bat erretzeko egurra eta Komuntzo baserriaren azpian aurkitu zuten harria ateratzeko baimena eskatu zuten.
 • 1570-3-18. San Agustin monastegiaren inguruan aurkitutako haurra hazten zuen Maria Eizagirre andreari ordainketa egin zioten.
 • 1570-2-3. Olioa hornitzeko gogoa zuenik agertu ez zenez, nahi zuen guztiak herriratu eta saltzeko baimena ematea erabaki zuten, aurrez agintariek dastatu eta prezioa jarriz.
 • 1570-1-1. Tabernariei eskatu eta ordaintzen zieten bezero guztiei ardoa ematera derrigortuak zirela gogoraraztea erabaki zuten herriko agintariek.
 • 1569-12-5. Lartaun doktoreak bidalita iritsi zen Azpeitira Vazquez Oropesako (Espainia) lizentziatua eta, azterketa gainditu ostean, hura izendatu zuten Elolaren Gramatika katedrako irakasle.
 • 1569-11-3. Parrokiko aterpean haur utzi bat zegoen eta haztea erabaki zuten herriaren aldetik, inguruko herrietako alkateei ahaleginak egitea eskatuz, haurraren gurasoak nortzuk izan zitezkeen jakiteko.
 • 1569-10-17. Kontuan izanik Elola kaperan hiru meza eman behar zirela larunbatetan, Juan Eizmendi aukeratu zuten horrela egingo zen edo ez zaintzeko.
 • 1569-10-5. Alcalako (Espainia) Unibertsitatean zegoen Lartaun doktoreari idaztea erabaki zuten, herrian zen Gramatika katedrarako irakasle bat bidaltzeko eskatuz.
 • 1569-9-24. Gorputz egunean, ondorengoan eta San Sebastian egunean ezpata dantza egin zutenei ordaindu egin zien herriak.
 • 1569-7-24. Errazti burdinolako buru herritar Iñigo Goiaz eta Martin Errazti ziren, eta negozioaren hiruko zati bat Domingo Lopez Arandiak zeukan.
 • 1569-5-7. Berehala herriratzekoa zen korrejidorea, bere ohiko txanda betetzera, eta etxe partikular bat eskatu zuen bizitzeko. Herriari ezinezkoa egin zitzaion udaletxea eskaintzea, benetan gaizki baitzegoen. Horrela, Martin Perez Eizagirrerekin hitz egitea erabaki zuten, etxea eskatzeko.
 • 1568-12-27. Esatean parrokiaren patronatuari buruzko auzia galdu egin zuela herriak, aurreko urtean agintaritzan izandakoei deitu zieten zerbait gehiago jakin nahian. Haiek jakinarazi zuten horrela gertatu zela, nahiz eta Navarro Azpilgoeta doktorearen iritziak aurrera eraman nahi izan. Martin Perez Barrenola aukeratu zuten berriro auzi berari heltzeko.
 • 1568-10-27. Parrokiko etxezain Amador Iñiguez Alzagak elizaren itxurak eta iritziak aurkeztu zituen. Herriak Joan Lizarazu urretxuar maisu harginari deitzea erabaki zuen, ikusi eta iritzia ager zezan.
 • 1568-10-25. Parrokian egin behar zen obrarako urrezko mila dukat ematea erabaki zuen herriak, eta amaitu bitartean urtean beste laurehun dukat.
 • 1568-10-17. Amador Iñiguez Alzagak parrokiko elizaren itxurak aurkeztu zituen, haiei buruz Martin Perez Eizagirrek pergaminoan idatzitako iritziarekin batera. Juan Lazarazu Urretxuko maisu harginari deitzea erabaki zuten, iritzia jakiteko.
 • 1568-10-11. Parrokiko elizari buruz prestatutako itxura erakutsiz, hargin maisuen artean zabaltzea erabaki zuten, obrak hurrengo urteko errege egunean errematatuko zituztelako.
 • 1568-10-10. Meza nagusiaren ondoren herritar asko bildu ziren plazan herriko agintariekin batera eta, beharrezkoa zela ikusirik, eliza berria egitea erabaki zuten, baita ahal zen azkarren itxurak eta iritziak jasotzea ere.
 • 1568-10-7. Parrokiko elizak nolakoa izan behar zuen erabakitzeko, herritar guztiak hilaren 10ean kanpoko enparantzan biltzea onartu zuten.
 • 1568-9-24. Barrenolan bizi zen Martin Perez Barrenola eskribauari agindu zioten herrian bizi behar zuela, bere ofizioan lana egin nahi bazuen behintzat.
 • 1568-8-9. Printzearen hileta elizkizunak egitea erabaki zuten larunbat gauez eta igandean, eta alkateek lutua jantzi behar zuten. Arropa herriak ordainduko zion, gehienez ere hogei dukat gastatuta.
 • 1568-8-9. Probintziko beste herrietan ziren neurri bereko ikatz zakuak erabiltzea erabaki zuten, Legazpin, Azkoitian eta beste zenbait herritan ziren bezalakoak.
 • 1568-6-18. Apezpikua herrira etortzekoa zenez berehala, herria eta lurraldea bat eginda hari ongi-etorria egiteko ohiko tokian biltzea erabaki zuten.
 • 1568-6-9. Ikatzarentzat beste herrietako neurri bera erabiltzea erabaki zuten, kontuan izanik burdinarena zerbait igo egin zela eta ikatzarenak berdin jarraitzen zuela.
 • 1568-1-28. Amillibia izeneko lurraldean monastegi berri bat egiteko Martin Armentia maisu harginaren eta Frantziskanen arteko eskritura egin zuten.
 • 1568-1-14. Adreilua jartzen ari ziren Elolaren kaperan eta, erretaula nahiko hondatuta zegoenez, ahalik eta azkarren egokitzea erabaki zuten.
 • 1568-1-5. Ikusirik nahiko modu egokian iristen zela garia herrira, ogiaren prezioa jaistea erabaki zuten agintariek.
 • 1567-12-22. Elolaren kaperako Sevillatik (Espainia) bidalitako organoa Zumaiako portura iritsi zela adierazi zuten, eta herrira ekartzea erabaki zuten.
 • 1567-12-22. Herriko agintariek ostiralero bilera egitea erabaki zuten.
 • 1567-10-14. Erreginak haur bat izan zuenez, jaialdiak antolatuz ospatzea erabaki zuten. Lehenik, prozesioa igandean, hamalau urtez gorako guztiak parte hartzera gonbidatuta, eta haren aurreko egunean herriko parrokian eta Urrestillakoan zabalduz; gainera, berrehun maraiko isuna jarriko zioten agertzen ez zenari. Prozesioa egin zuten, parrokitik Bustinzuriko ermitara eta handik Madalenara, meza izanik ermitan. Aurreko ostiral iluntzean argiak jartzeko eskatu zieten herritarrei, leihoetan kandelak pizturik, eta sua ate aurreetan (isun beraren mehatxupean), eta gauean dantzak egin zitezela agindu zuten. Lehen larunbatean, San Lukas egunean, ijito eta ezpata dantzak eta beste era batekoak egingo zituzten, Juan Urbieta eta Juan Egurzaren aginduetara. Ostiral eta larunbat gauean elizetako eta ermitetako kanpaiak joko zituzten. Herriko harakin Juan Ondarra eta Pedro Altunari, bestalde, agindu zieten idi edo zezen bana ekarri eta sokarekin loturik kaleetan ibil zitzatela, dukat bat ordainduz bakoitzari. Kaleak garbitzea agindu zuten -bakoitzak bere etxe aurrea garbitu behar zuen-.
 • 1567-9-29. Korrejidorea batzarrean zela, galdetu zuten ea nork izan nahi zuen agintaritzarako hautagai. Zortzik erantzun zuten baietz eta, kontuan izanik inoiz ez zela izan gutxiago, haietatik bi kendu eta beste seien artean zozketa egitea erabaki zuten. Horrela osatu zuren Udala.
 • 1567-6-25. Santiago egunean ohiko alardea egitea erabaki zuten.
 • 1567-5-22. Iruñeko apezpikuak bisitaldi pastorala egin zuen Urrestillara.
 • 1567-4-9. Gorputz eta San Sebastian egunetan, Letanietan eta Erramu egunean, Urrestillako gurutzea herriratu beharrari buruz hitz egin zuten, eta berekin batera urrestildarrak.
 • 1567-3-28. Urrestillako Antxieta etxearen lurraldean burdinola egiteko baimena eskatu zuen Martin Ibañez Akemendik, Antxieta zubiaren inguruan erreal bidean ubide bat pasatzeko. Baiezkoa eman zion herriak.
 • 1567-3-17. Enparan errotaren irabaziak nola banatzen ziren adierazi zuten. Zortzi zatitik bost herriarentzat, beste hiru zatiren erdia Enparan etxearentzat, eta beste hainbeste herria eta Bikuña etxeen artean banatzen zen.
 • 1566-11-16. Joan Otxoa Uranga eta Frantzisko Ibañez Garagarzari Sevillara (Espainia) idaztea erabaki zuten, Elolaren kaperako organoa noizko izango zen prestaturik esateko herriari Eguberrietarako albistea bidaltzeko esanez, eta zenbat ordaindu beharko zen ere bai.
 • 1566-10-14. Bere lana herriaren aldetik ordaintzen zitzaiola, Frantzisko Zarate Elolako kaperauak egiten zituen hutsuneak zaintzeko izendatu zuten, eta larunbatean agintariei horren berri eman zieten.
 • 1566-10-7. Nikolas Saez de Elolak sortutako kaperarako organo-jole on bat aurkitzea erabaki zuten.
 • 1566-7-31. Tomas Zandategi eskolako maisuak adierazi zuen janarien prezioak asko igo zirenez eta eskolara joaten ziren ikasle gutxi zituenez, ezinezkoa zitzaiola bizitza egokia izatea, herriak ematen zizkion urteko hogei dukat gutxi zirelako eta ikasleek ordaintzen zutena, berriz, ezerezaren parekoa. Herriak erabaki zuen ikasleen tarifak altxatzea; irakurtzen zekiten mutikoek erreal eta laurden ordaindu beharko zuten hilean, idazten zekitenek bi erreal eta zenbatzen zekitenek bi erreal eta laurden. Behartsuei erakusten ahalegintzen zenez, herriak urtean hogei dukat ordainduko zizkion.
 • 1566-5-22. Errebaleko biztanleek auzia jarri zuten, herritik kanpo salmentak egitea debekatzen zuelako herriak. Udalak Valladolidera (Espainia) ordezkari bat bidaltzea erabaki zuen.
 • 1566-4-5. Herriko kartzelan zeuden hiru lapur zigortzeko borreroa ekarri zela adierazi zuten.
 • 1565-12-30. Samaot jaunak bere gain hartu zuen herriaren ardo hornikuntza, 75 dukat ordainduz.
 • 1565-12-27. Jabeturik herrian taberna asko izateak sortzen zituen iruzurrak eta ziri handiak -behar bezalako zerbitzua eskaini gabe egon ziren, eta zail egiten zen, gainera, beraietan saltzen zen edariaren berri jakitea-, bi kale desberdinetan bi taberna besterik ez izatea erabaki zuten. Haietako batean Nafarroako ardoa salduko zuten, eta bestean zuria eta beltza. Errematea egiteko baldintzak onartu zituen Udalak; hala, ardoaren salmenta herriak hartu zuen.
 • 1565-11-12. Herriko kartzelan bi lapur izanik, Bizkaiko korrejidoreari borreroa herriratzeko eskatzea erabaki zuten, haiek zigortu zitzan.

Imanol Eliasek 2003ko abenduan aurkeztu zuen Azpeitiko Efemerideak liburua. Geroztik, Uztarria Komunikazio Taldeak hartu du efemerideen datu-basea osatzeko ardura. Efemeride guztiak, hemen dituzue kontsultagai. Informazio gehiago

Bilaketa efemerideetan