Haur hizkera

Uztarria

HAUR HIZKERA

EKINTZAK

Apapa: Kanpora

Apatxo: Eseri

Tapa-tapa: Oinez

Api/aupi: Lepoan hartu

Tato: Jaitsi, salto

Punba: Erori

Maņak egin: Negar egin

Ņaņan: Jan

Lolo: Lo egin

Bapo: Nahikoa, aski

Pipi: Txiza

Kiski-kaska: Ilea moztu

Pisss: Txizaren hotsa

Kaka: Kaka

Aaag: Usain txarra

Isss: Isiltzeko

Mua: Musu eman

Pa eman: Musu eman

Tas-tas: Ipurdikoa eman

Plast eman: Zaplastekoa, belarrondokoa

Pupua: Mina, zauria.

Plisti-plasta: Uretan ibili, bainatu

Tuju-tuju: Eztula

Dar-dar: Ikara

Txalo-txalo: Txaloa jo

Dinbi-danba: Kolpeka

Fu-fu: Beroa, sua

Kos-kos: Atea jo

Dan-dan: Atea ozenki jo

Trakatan-trakatan: Zaldizka

Arre-arre: Bizkarrean, astoa

Kili-kili: Kilimak egin

Blastaie: Belarrondokoa

Zizta: Zulatu

Txista: Zuloan sartu

Txirrist: Irrista egin

Plost: Putzuan sartu

Kas-kas: Kaskarrekoa

Kanka: Kaskarrekoa

Atxis: Doministiku

Tarrat: Jantziak puskatu

Zurrut: Edan

Trink/drink: Irentsi

Purrut: Puzkarra

Krak: Hautsi

Ku-ku: Ezkutatu

Txis-pun: Itxaferoak, suziriak

GORPUTZ ATALAK

Kikak: Hortzak

Titia: Bularra

Pitito: Zakila

JANARIAK

Txitxia: Haragia, okela

Mama: Ura

Kokolo: Txokolatea

Mamelo: Karamelo

TRESNAK

Po-po: Bozina, kotxea

Taka-taka: Ibilgailua

Txin-txin: Dirua

Burrun-burrun: Trumoia, motorra

Pun-pun: Tiroa, eskopeta

Din-dan: Kolunpioa

Bota-bota: Pilota, baloia

Petete: Txupetea

Tik-tak: Erlojua

Dilin-dalan: Kanpaia

Tilin-tolon: Zintzaria

Tirrin-tirrin:Tinbrea

ANIMALIAK

Kli-klo: Zapoak

Krua-krua: Sakela

Kir-kir: Kirkila

Mumua: Behia, abere handia

Aida-aida: Idiak, uztarriko behiak

Mamua: Fantasma

Muuu: Behi orroa

Bee: Ardia

Uau-uau: Txakurra

Miau: Katua

Pio-pio:Txoria

Kua-kua: Ahatea

Arre-arre: Astoa

Trakatan-trakatan: Zaldia

Kukurruku: Oilarra

Ku-ku: Kukua

PERTSONAK

Ninia: Haurra

Aitte: Aita

Aittette: Aitona

Amama: Amona

Gixona: Pertsona ezezaguna