Asteazkenean itzuliko dira autobusak Sanjuandegiko geralekuetara

Uztarria.eus | Gizartea
2017ko uzt. 17a, 16:41

Lurraldebusek gaur jakinarazi du Loiolako etorbideko behin-behineko geltokiak bertan behera utzi eta etzitik aurrera igerileku ondokoetan geldituko direla autobusak.

Igerileku ondoko autobus geralekuak, gaur.  Ikusi haundiago | Argazki originala

Udalak joan den ostiralean aurreratu zuen, Lurraldebusek onespena eman ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren baieztapenaren zain zegoela autobus geltokiak Sanjuandegira itzultzeko. Gaur, berriz, Lurraldebus izan da iragarri duena, asteazkenean itzuliko direla autobusak igerileku ondoko geralekuetara, Urbitarte auzunera.

Joan den apirilean aldatu zituzten behin-behinean autobus geltokiak Urbitartetik Loiolako etorbidera, Sanjuandegi eta Etxebeltz-Izarra arteko zubiaren lanak hastearekin batera. Etzi, uztailak 19, Sanjuandegira itzuliko dira autobusak, bi norabideetan.

Bidali:  

Erantzunak

irakurle79 | 2017-07-17 : 23:09

Asteazkenean emango zaio hasiera udaletxearen ausardia faltaren eredu garbia. Beren hirigunetik trafikoa ateratzea den ereduari uko eginez;herriari gezurra esanez erabakia hartzeko sei hilabeteko epea hartuko zutela esanda;guneari abixatu gabe erabakia hartu eta presaka obrak hasi, gauez obrak eta guzti,(gero pintatzen lanak zirela gezurra esan bideoetan garbi ikusten denean ez dela hala). Lurraldebusen gomendioei muzin eginez harturiko erabakia. Ez dauka izenik eta justifikaziorik egin dutenak.

Bizilaguna | 2017-07-17 : 23:53

Aurrekuekin guztiz ados. Geltokiye 120m mugiu eta auzo bat izurratzien artien, bigarrena aukerau debe modu desleial baten, hilabetetako elkarrizketak errespetau gabe. Beayek sortutako konflikto baten aurrien, ez al litzateke egokiyo kalterik txikiyena sortzen duen konponbidie aukeratzie, teknikoki egokiyena dena, seguruena, Agenda 21ekin bateragarriyena? Pistinaren ezkerraldien edo eskubialdien geltokiye ipintzie horrelako aldie al da Xanjuandegirentzat? Neretzat ere justifikaziyoik ez du, ez, egin dutenak, ezta nola egin deben ere.

Herritarbat | 2017-07-18 : 00:15

Irakurle79 eta Bizilaguna-kin, erabat ados. Oain hasiko da abenturie! Danok prest? (Hau bai Pistina doazen, guraso, haur, etab. Eta abenidatik egunero eo noizin behin pasira, korrika,bizikletan eo patinetan ibiltzeinentzat dijue galderie, orokorrien azpeitiarrontzat) Oain 180 autobus, laster 200 egunero + gainontzeko ibilgailuek...
Ah! Ta 120m uxkeri bat dala...beste batzuk metro gehio ein izen diteu autobus geltokira oinez ta maletakin, ta ez da inongo desgasteik somatzen

Herritarbat | 2017-07-18 : 00:16

Ta tamalez, eozein txoko gertau laikela arriskutsue

Herritarbat | 2017-07-18 : 00:24

Azkenengo komentaiuei buruz...ez det ondo adierazi...ekaineko bileran gizon batek esantzunatik ai nintzen...bildurre emate ziola bilobak egunero goizin autobuse hartzeko, pistina atzekaldetik pasa behar izaten zuelako

Ane | 2017-07-18 : 07:23

Suposatze zan 6 bat hilebeteko obrak zijuztela igerileku inguruen eta autobusek ezingo ziela bertatik pasau denbora hortan. Udala epe hori erabaki definitibue hartzeko aprobetxatzekotan zan, bilera ireki haren ondoren esan zebenez. Ze pasa da obra hoiekin?

Bilera irekira autobuse Xanjuandeitik pasatzien aldeko gehio jutiek, Udalan erabaki aldaketie prezipitau dula emateu. Kontutan hartu ber da herriyen zabaldu zala, autobusek abenidatik pasatzie erabaki zula Udalak ta normala da kontra daudenak gehio mobilizatzie. Lenuo Udaletxien ein izen dien bilerata gai honi buruz, autobusek abenidatik pasatzien aldeko jende asko azaldu izen da, baiño azken hontan alkatie zeon, bestetan ez. Sindikatu Zarrien e jendetza bat bildu zan, baiño hauek eztie kontutan hartu.

Garbi daona da, bakoitzek bere interesai beitzeiola, Xanjuandein karretera onduen bizi eztana, ezta egunero autobusen zaratie aguantau berkoun bere Xanjuandeiko beste biztanlien lekuen jartzen, 120 metro gutxiyo ein ber baitu hobeto. Hortako eon ber luke Udala, arrazoi bat o beste ezin die konparau eta segurtasunei eta arrazoi teknikuei beitu berko lioke batipat

parrokikue | 2017-07-18 : 08:46

Egiye esan, aluzinauta nauke autobusen gai honek. Anek ondo esateun bezela norbeak bere interes hutsei beitzeiyo. Noski, nike ez nuke nahi nere etxe azpitik autobuse pasatzeik, baño hori justifikatzeko eztu eozein arrazoirek baliyo.

Behin eta berriz aitu ta letu deet Foru ALdundiyek eta Lurraldebusek esklabata aurrien paradie hobestebela, baño ez Lurraldebusek, eta gutxiyo Foru ALdundiyek (letu beayek idatzitako oharra) eztebe holakoik esaten. Ta azken honek Etxebeltzeko barriyuen segurtasune ta mugikortasun egokiyena bermatzeula adierazi du oharrien.

Trafikuez hitzeitezuenok, ta mugikortasunen masterrak dauzkeunez danok oin, nik galdera bat: trafikuen neurriyek hartzen hasita... garraio publikuen hartu berko litzezke neurriyek, eo kotxiekin? Danok kotxien moitze gean hontan, nahiko eztabaida demagogikue iruitze zat bultzatze dezuena. Ta nik eztakit, baño kanpotik beituta, Sanjuandei bezelako auzo haundi batea garraio publikuek iritsi beharra daukela ustet, zerbitzuen irisgarritasune ta egokitasune kontuen hartuta nik.

makolo | 2017-07-18 : 09:25

Antzematen da Etxebeltzen pertsona helduik eztala bizi eta beraien umeak sillitan ibiltzeiela oaindik.Azpeitian neska batek autobus paradatik jarraipen bat izentzun urrutiyo eonbazan etxea ayaure etzan eingo..ta kotxea hartu ezinda daon heldu bat autobus bille noa bialdu nahi dezute??lotsaik eztezue

makolo | 2017-07-18 : 09:53

Plaza peatonalizatzea ezinda konparatu etxebeltzekoakin..plazan jendea ugari eta espaloirik eztao.zuek espaloi galantak badazkezue azpeiti herri osoan eztao zuen bezelako espaloirik..arrixkuak besten berdinek..ikusteanez trafiko masterrak bai baino umeak zaintzekore ardura jarri behar herritar denak bezala

Ane | 2017-07-18 : 10:29

Neskan jarraipenan arazue herri osuen dao, Zarautzen hartu berri dituzten neurriyek hartu berko litzeke, argiyek eta kristalak jartzie tuneletan oso ondo dao, baiño pauso bat gehio eman berko zan

Bizilaguna | 2017-07-18 : 10:45

Orduen auzo baten espaloi zabalak daudelako eta bestien ez, ondo daudenak izurrau behar al die? Edo batzuk zarata eta kontaminaziyue egunero-egunero jasan behar debelako bestieke bai? Ez al da hobe txarrien berdintzie baino denei ahalik eta bizi kalitate onena bermatzie? "Ni izurraute naonez, bestieke izurrau daitezela" filosofiyekin ez det nik bat egiten. Nik uste det paradie abenidan ipinita Xanjuandegiko errotonda eta Osinazpi arteko errepide onduen bizi dienentzat ere onura izango zela (zarata, arrisku eta kontaminaziyo gutxiyo).

makolo | 2017-07-18 : 10:55

Nik esaten dudana da trafiko tratu berezia eduki behar baldimadezute Azpeitiar danak jarriko geala hori esaten zuek oinez jutealtzeate azpeitiko leku desberdinetara..Kontuan hartu esaten dezutena..bestek ez aldute bizi kalitaterik merezi

makolo | 2017-07-18 : 11:10

Zuetako asko jungozeate Poligonoetara kotxez eta kea ateaiez irabaziko dezute jornala..besten barrioak kontaminatzera zueke

parrokikue | 2017-07-18 : 11:13

Bizilagunari erantzunez, barkau, baño Etxebeltzik ez pasatziek eztu esan nahi beste herritar batzui autobusek eztiyobela molsetako eh? Eta Loiolabideko beste danak? Seguru altzaude eztiyobela molestatzen? Nik bat baño geyo aitu ditut ba autobus paradie esklabatatik kentzien alde. Norbean txilborretik harutzo beitzie oso inportantie da bizi hontan.... Loiolabideko hoyen bizi kalitatiez etzea arduratzen, baño juxtu Etxebeltz ta Xanjuandekuenaz bai.... enfin...

Bizilaguna | 2017-07-18 : 11:24

1. Autobusek ez pasatziek ez du esan nahi kotxiek ez dienik pasauko. Dagoeneko pasatzeye, herri guztiyen bezela derrape eta guzti. Autobusek hala ere oinezkuentzat arazue okerbeberakuen gaude.
2. Nik uste det helburue herritar DANOK ahalik eta bizi kalitate hoberena lortzie dala, ahalik eta kontaminaziyo eta zarata gutxienekin bizitzie. Herri honetan horretaz gehiegi dakigu. Pixkenaka pixkenaka arazo hori denentzat konpontzie izen behar duela helburue, ez gero eta okerrague izetie eta alde guztiyetara zabaltzie.

irakurle79 | 2017-07-18 : 11:34

Parrokikuei, pare bat gauze:
Aldundiyek esan duna dek udalak emandako aukerien aurrien autebusen ibilbidien segurtasun ta mugikortasun egokiyena bermatzeula, baño autobusena. Eztek ai jendien segurtasunen inguruen. Hori udalan esku ziok, ta udalak segurtasun minimuek betetzeiela esateik, ta horrekin konformauber danok.
Bestetik, xanjuandeiko paradatik 140 metroa eotiek paradie, minutu terdi oinez, xanjuandeira zerbitzu publikue ailatzen eztala esatie, egiyei faltatzie iruitze zitek. Bigarren iritziyen esatekenan inguruen beste aldea erantzuteiat: ezautzeiat xanjuandein paradaik nahi eztun jendie...
Ondorioz zein da soluziyue? Teknikoki onena dan ibilbidie aukerau ta listo.

earki | 2017-07-18 : 11:43

Bizilagunai erantzunez..
"Derrape" eta guzti pasatze aldie kotxiek?? bueno bueno hori ya ezin dek ametiu!! Aldundire otseinberko genuke lenbailen ertzain patrulla bat jartzeko hori zuzentzeko. Galdeketa bat ingo deu aber patrulla bat nahikue dan ala geyo berdien...
Joe egiye esan ez da erreza izengo barriyo hortan bizitzie e...txakur kakak, autobusek, kotxiek, inpuestuek pagauber...danak tokau zaizkizute

Neu | 2017-07-18 : 11:44

140metro???etorri ta neurtu.etxebeltx atzeko bire berriye xanjuandeikuen estrenau debe autobuse hartzea juteko ta miñutu ta erdiyen hankak ondo dauzkenak...muletakin eo gurpildun aulkiyen daonak zubiye pasatzeko!!!

irakurle79 | 2017-07-18 : 11:52

Neu

Oingo paradatik, bigarren markesina iten hasi zien tokira neurtute dao. Hoixe esateizut, neurtu.

Parrokikuei gauze bat komentatzie pasau zat: Aldundira deitzie besteik eztaukek enteratzeko beraien proposamena abenidatik al zan edo ez.

erabiltzailea | 2017-07-18 : 11:55

Badirudi muletak eta gurpildun aulkidunek xanjuandein bakarrik daudela. Loiolabide edo eta asautzeko etxietakuek? Noa jun berko lukete autobuse hartzea?
** Anbulatoyo aurrea? Toma zubiye edo bestela aldapak Mapfre ingurutik.
** Igerileku aurrea? Toma zubiye.

erabiltzailea | 2017-07-18 : 11:58

Ia norberan txilborrai beitu beharrien interes amankomunei eta irizpide objetibuei begira jartze gean:

** Esklabak: bide zuzen-zuzena, 2 zebra bide eta biak semaforuekin.
** Igerilekuko parada: bide zigizagatsua, 11 zebra bide eta semaforoik ez.

Neu | 2017-07-18 : 12:08

Xanjuandei 5.000 biztanle esklabak???

erabiltzailea | 2017-07-18 : 12:22

Hori handienaren legea izango litzateke. Auzo txikienak beti galtzeko izango lukete. Udaletxearen lana da hala ez gertatzea, eta beste irizpide objetiboak mahai gainean jartzea.

andrex | 2017-07-18 : 12:29

Baezue kejie.herriz aldatzikin ez aldezue obe??bueno...an e zeoze izengozue...

aitortxu | 2017-07-18 : 13:17

VPOko etxietan bizi naiz eta autobuses bertatik badijue, ez al zan egokiye izengo barriyuen bertan parada bat jartzie? Hartara kalea, konpratan, anbulatoyoa.... juteko bertatik pasakoien autobusek baliau ditzazkeu, bakoitzien kalea juteko kotxie hartuberrien....

parrokikue | 2017-07-18 : 13:23

Barkakoizue, baño Aldundiyek zer esateun oindik zuek bakarrik dakizuela emateu. Nik herritar soil bezela ohar bat letu det. Han eztu jartzen beak beste ezerren alde eiteunik. Beak esateu segurtasune eta mugikortasun egokiye bermatzeko eiteula lana. Baimena eman du. Beraz, betetzea.

Ta alternatibie proposatzeko,nik dakitela galdeketak iteko aukerie irikiye da. Baldintzak bete eta eskatzie da.

irakurle79 | 2017-07-18 : 15:26

parrokikue

Izenak esateun bezela pentsatzeiat parroki inguruen biziko haizela eta eztekela hain gertutik bizi izen hau dana. Zuzenien eragin dioben jendiek aldundira deitu dik eta eman deben erantzune dek berauen alternatibie abenidie zala ta udaletxiek alternatiba hori ez diela planteaure eiñ.
Irakurritakuekin oinarritzan bazeate, ikusiko dezute, idatziz, prentsan, udaletxiek esan zula sei hilabeteko epie hartuko zula erabakiye hartzeko, eta errealitatie, erabakiye egun baten hartu ta dana korrika ta presaka indebela izen dek. Errealitatie etziek prentsan irakurtzeanakin ematen dunez.
Galderie botatzeaiat berriz: zeatik ezta teknikoki alternatiba onena aukeratzen?

makolo | 2017-07-18 : 15:31

IBI-aren kalkulo berria. Txakur kakak - autobuse -5 derrape -saninaziyotako itxaferuen zaratie =0 euro aurten IBI rik ez dala ordainduko esan du aldundiak .baino batzar bat inberkoala ze bizkarretik ezin ibili.

parrokikue | 2017-07-18 : 15:58

Irakurle 79, ez atea ondoriyoik ni nun bizi naizen ze okertuta habil oso. Aldundiyek agintzeu azkenien autobusen rutatatan, ta nei egiye esan oso seriyue etzat iruitzen proposau zuen alternatibie bat izen (gaur egungo trazue), ta beste alternatiba baten dala berie esan(ta bai hau ixkutuen) esatie. Zeatik eztu esaten hori publikoki? Zeatik etzuen proposau hori Udalea? Erabakiye udalana dala esan, ta segurtasune ta mugikortasune ahalbideratzeitula esatie izen da. Barkakoizue baño... kanpotik beituta nik Aldundiyek doble juegue bakarrik ikustet. Zuei arrazoie eman, baño beak beste gauza bat ein.

Ta nik galderie: seguru altzaudete alternatibaik onena esklabatakue dala, dana kontuen hartuta? Nik objetiboki duda ikiarri dazket ba egiye esan. Azken aldiyen autobusekin izen dien akzidentiek ikusita, egiye esan nei arritze zait aldundiyek errepide nagusi batea geltokiyek ateatzie ontzat edo alternatiba onenantzat jotzie teknikoki. Ni izengo naiz igual, baño...raro, raro, raro...

irakurle79 | 2017-07-18 : 16:29

Parrokikue

Barkau, izenagatik ateratako ondoriyue izen da.

Ez biderau ardurie aldundira, ibilbidien ardura osue udalana danien, aldundiyek adaptau indu udalan hasierako ibilbidie etzalako baliagarriye. Beraz, aldundiyek eztu ein aukerie, udalak baizik. Aldundiyei etzako eman bi ibildiden aukeraik, baño baijakiñe dala abenidie zala bere aukerie, nahiz eta ez esan publikoki, (igual udala ebidentziyen ez uzteatik?? ez jakin). Doble juegoik ezta, udalak aukerie planteu, aldundiyek adaptau.
Zire galderiei erantzunez. Ez ba jakin onena dan edo ez abenidakue. Hoixe ai da esaten jendie, teknikoki onena dana aukeratzeko. Sanjuandeikue bada, ba onartu inber, ta abenidakue bada ere bai. Raro, raro, raro die udalan azken orduko presa hauek dana opor aurretik einda lagatzeko...ori bai da raro raro raro.....oso raro.

parrokikue | 2017-07-18 : 16:58

ALdundiyek Udala ebidentziyen ez lagatzeatik zeoze ein? ja,ja,ja... ze mundutan bizi zeate!! Amaaaa... xinistu eingozue gañea! Hori han lata putaik ez emateko komentayue da, dudaik ein gabe. Aldundiyek nahi ez balu, autobuse etzan Etxebeltzetik pasauko, eztaket dudaik. Akordatzen Donostiko rutak nola moldau zitun beak bakar bakarrik iñungo Udali ezer esan gabe? KOstane igual igual...

Bizikidetza arazo haundiye daukeu mundu hontan, bai. Norbeak bere txilborretik aurrea eztu ikusten. Batez gañea. Ta altura haueta alleauta ze nahi dezue xinistie, zuen irizpidien arabera eztaon zeoze ixil-ixilik onartuko dezuela auzo hortan? Milagron bat berko luke.

Neu | 2017-07-18 : 17:00

Udaletxeko billeran esatzan iraillien zubi berritik pistina aurreañoko obrak inber ditubela ta etxebeltx aurreko autobus geltokiye preraru inbertzalako 3 astetan autobusek xanjuandeitik pasauko ziela. Gero ikusiko zala biyetan zeintzan hobie.

makolo | 2017-07-18 : 17:04

oaintxe pasau naiz etxe beltzetik eta izena ondo jarrite ote dauken pentsau det, zeon lainuekin alkar ikusi ezindako zurrunbillo beltz batek harrapau nau ta eskerrak gero abenidako haize frexkoa azaldu naizen,udalak pentsau aldu madridren eginzan bezela etxebeltzen matrikula inpar eta parran sistema hori..
Hau eztao aguantatzeik..Ezdakit azpaldiko bero haueke raro raro kontaminaziyuatik ezoteien

earki | 2017-07-18 : 17:29

Nik uste arazue sustraitik moztu behar dala. Autobusek kenduber diela ustet. Hartara poza eta umore ona bueltauko die berriz etxebeltz eko auzora, zubiyen aurreko garaietan bezela...ala beiñe eztie eon gustoa auzo hortan??

Betikue | 2017-07-18 : 17:31

...Makolo, oaindik ez dek superau etxe hoietako sorteuen etxie ez tokatzie??? Urrutitik antzematek...

irakurle79 | 2017-07-18 : 17:47

parrokikue, bukatzeko:

Tipikue: balones fuera, ta betiko argumentuek erabiliz.

Udala da arduradun zuk nahi edo ez nahi, eta ikusi besteik eztaukezu, biyer autobusek nundik hasiko dien pasatzen, ta mundu reala da (ni hala bizi naiz behintzet). Nahasmena sortu nahi dezu aldundiye tartien sartute, penagarriye ta tipikue.
Ados, bizikidetza arazuek daudela, zeure komentayotatik hasita ikustea ondo asko. Nun geratzea hitzetik hortzea erabiltzen dezuten adierazpen askatasunen eskubidie?
Milagrue autokritika eitie da hemen. Garbi dao.

andrex | 2017-07-18 : 18:43

Ze asiberdeu jendikin sartzen???

erabiltzailea | 2017-07-19 : 15:25

Uztarria, eskertuko nuke zenbait iruzkinekiko moderazio pixket. Ez det uste esan beharrik daonik ze iruzkineatik ai naizen.
Eskerrik asko.

earki | 2017-07-19 : 16:13

"erabiltzailea" ze iruzkini buruz ai haiz?

xoxoteuztarria | 2017-07-19 : 17:55

Oraintxe ikusi det etxebeltze-eko auzotarrek facebooken perfil bat dutela, nora iritsi geran,jaja: "azpeitiko herritarrak". Ez dakit ba izen egokiye dan, nire azpeitiko herritarra naiz eta ez det uste neri errepresentatzen nautenik; auzo horretakoak bakarrik.

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu