Maider, Miren, Olatz...

Iban Arregi ('Egunkaria'-ko langile ohia) | Iritzia
2009ko abe. 9a, 09:12

Egunkaria auziaren aurrean gogor erantzun du jendeak; gogor erantzungo duela jendeak atzeman daiteke. Baina ez ditzagun herriko beste kasuak ahaztu

Urteotan Espainiako Estatuaren errepresioa jasan duten herritarrak bakoitza bere arloan ariko ziren lanean, baina ez gaitezen nahastu: errepresio horrek jatorri bera dauka, errepresio horrek helburu bera dauka. Azken batean, Estatuak bere mugak, arauak eta dogmak zalantzan jartzen duen edozer mugimendu erreprimituko du: ezker abertzalea, gazte mugimendua, Udalbiltza, Egunkaria... Horiek denek Konstituzioa eta egungo markoa gainditzeko lan egiten zuten. Areago: praktikan Konstituzioa eta egungo markoa gainditzen zituzten, zalantzan jartzen dituzte.

Horregatik, Egunkaria-ko langile ohi moduan zera esan nahi dut: eskertzekoa da Egunkaria-ko kide ohiak jasotzen ari garen babesa, eta ez gaizki ulertu, babes hori eta gehiago ere beharko dugu, beharko dute inputatuek. Baina ez ahaztu badagoela besterik, ez ahaztu badagoela Estatuaren errepresio zentzugabea jasatzen ari den azpeitiar jendea. Babes ditzagun Maider, Miren, Olatz... Babes ditzagun egungo markoa gainditzeko lan politikoa egiten ari diren herritarrak. Eta eutsi goiari, garai gogorrak datoz-eta.

Bidali:  

Erantzunak

JoxeJoxe2 | 2009-12-09 : 18:12

Egunkariaren kasuan jendeak gogor erantzungo duela argi badago, arrazoi bategatik da, hau da , jendeak ez duelako sinesten Egunkaria ETAren menpe dagoenik.
Gainontzeko kasuetan jendeak gogor erantzungo duen dudak badaude, arrazoi berdinagatik da, ez dago argi jendeak talde hauek ETAren menpe ez daudela pentsatzen duenik.

IrekiAteak | 2009-12-10 : 01:12

Aupa Maider!! Asko matte haugu!!
Hirekin batea gatxauden egun gogor hauetan, ta nahiz eta Audientzia Nazi-tik ezin deun ezer onik espero, eon seguru garaiepenan egune gertu daola. Igoal kartzela emango haue, ta igoal ez. Paripie iteko zeinek janber dun marroie ta zenek ez sorteo inda eukikoñabe unuzkeo...baino duintasune eztinabe kenduko.
laster librako gea euskaldunok kartzelie, torturie, errepresiyue, debekuek...eta azken finien gure herriyen arrotz izanarazi nahi gaituben faxistangatik. bitartien danok batea aurrea, elkarri lagunduz.
Aupa Maider, Miren ta batipat Olatz!!!!
Zauden lekun zaudela re, ta nahiz eta ez azpeitiarra izan, zurekin gaude. Torturatzailien atzaparretan ez eroitzie lortu zenun, ta eutsi! relebue hartuko deben gazte asko dao ta azpeitin ta euskal herriyen.
Joxe Joxe,hik segi holaxe. Egunen baten gertukon bat eramango diabe ezer in eztuna, ta ordun ikusiko haut manifestaziyuen.
Miren ETAkue? Ta kalien zeatik ziok ba?
Maider ETAkue? Ta azpeitiko liburuteyen lanien?
Olatz ETAkue? Badakigu ezetz.
Besteik gabe, eustsi goyei!! Zuekin gaude!!

JoxeJoxe2 | 2009-12-10 : 09:12

Nik ez diat esan inor ETAkoa danik. Ta hire aurreneko parrafoa oso osorik egin zezakeat neurea. Ez dizkiat pertsonalki ezagutzen baina seguru xamar natxeok kartzelaik ez debela merezi.
Baino ondo iruitzen ez zaitena dek danak zaku berdinien sartzie. Juezak hala eiten debenien kejatu egiten gaituk eta guk orain denak aterki berdinarekin babestu nahi dizkiagu. Ba ez, ez diat uste Egunkaria babesteko sortzen den aterkipean beste inork sartu behar lukeenik. Neretzat gazte mugimendua eta Egunkaria ez dituk gauza bera eta Egunkariari mesede txikia egiten zihoagu aterpe berdinean sartuta.

mikel | 2009-12-10 : 10:12

JoxeJoxe2, zaku berdinean sartu ala ez, hori norberak ikusi behar dik. Baina ez duk ukatuko sistema judizial berepean kokatzen direla egunkaria, udalbiltza, batasuna, segi, egin... eta horiek denak, ez? Injustizia bera duk egunkariarena eta segirena, esaterako. Izan ere, ETA-ri fenomeno zetorkiok Segi egotea, baina baita Egunkaria egotea era. Baina non arraio zeudek ETA-k Segi edo Egunkaria kontrolatzen duela dioten frogak? non arraio? Eta Maider-en eta kasuan beste irakurketa bat egiten diat nik: askok bat egiten duzuela Garzonen tesiarekin, neurri handi batean. Alegia, ETA-ren inguru ideologiko guztiaren aurka edozein modura egitea zilegi dela. Izan ere, "ez dago argi jendeak talde hauek ETAren menpe ez daudela pentsatzen duenik" diozunean, zer dago atzean? Non dago errugabatasun presuntzioa? Ez ote duzue erruduntasun presuntzioa onartzen zuek ere, ezker abertzalekoa izate hutsagatik? Eta reflexiorako azken galdera bat: maider-en aurka duten gauza bakarra (dirudienez) Susper-en zerrendetan agertzea denez, zerrenda batean agertzeagatik bakarrik, ze delitu egin du? Motxean, nire ustez, zuetako askok ere, injustizia batzuen aurrean begiak ixten dituzue ETA aitzakiatzat hartuz.

JoxeJoxe2 | 2009-12-10 : 10:12

mikel,
Nik uste diat ezin direla Segi eta Egunkaria zaku berdinean sartu.
Hik esaten dek Segi eta ETAren artean ez dagoela arremanik, juez batzuk baietz esaten diate, ta nik uste diat egia erdibidean nonbait egongo dela.
Azkenean gizarteak ez dik itxu itxuan bat edo bestea sinesten baizik eta dauden ebidentziekin eta sentidu komun pixkatekin bere konklusioak ateratzen dizkik.
Ta eztek kontua hemen juizio paralelo bat egitea, baina onartu beharko dezue gizarteak askoz babes gehiago eman dioala Egunkariari Segiri baino. Nola esplikatzen dek hik hau?

Juanito | 2009-12-10 : 12:12

Athletic legez kanporatu eta San Mames itxi ezkeo seguro Egunkaria baino babes geiyo daukela. Ta hik, Jox, nola esplikatzek hau? Batak eta bestiek ETAkin dun loturien arabera? O gizartiek bata edo bestienganako euki lezakeen atxikimenduen eo hurbiltasunen arabera?

IrekiAteak | 2009-12-10 : 14:12

Juanito, erantzun zoragarria. Horrelako erantzun "infantil" bat nahikoa baita Joxe Joxeren arrazonamendu deduktiboa gainbehera botatzeko. (ez hartu gaixki infantilena e)
Joxe Joxe, gauza bat esango diat.
Ezker abertzaleak eraso bidegabeak jasotzen dituenean (ala egiten dioten guztia ondo dago?) esaten duk agian ez dagoela ondo, baina ETA aipatzen duk eta mila modutara zalantza sortu nahian ibiltzen haiz.
Aldiz, ETAk zerbait egiten duenean, kondena zorrotzarekin etortzen haiz, eta hor ez dago zalantzarako tarterik.
Zergatik ez esan PSOE erasotzen dutenean, "ez gaude ados ekintza honekin, kondenatzen dugu BAINA PSOEk autodeterminazioa ez onartzea guztiz arbuiagarria da"???
Bale, esango duk hori nola esango duiagu atentatu baten ondoren....
Eta nik esango diat, hemen Miren, Maider eta Olatzegatik idatzi dituan barbaridadeak esatera nola hausartzen haizen, tortura eta urte luzeetako espetxea jokoan dutenean pertsona hauek (ezer txarrik egin gabe, por zierto).

JoxeJoxe2 | 2009-12-10 : 14:12

Bi gauzek heukiko diabe eragine neurri baten, baino ezin dek ukatu ETArekiko menpekotasunaren zantzua hartu bezain pronto gizarte honek beste alde batera begiratzen duela.
Bestela, konparatu Egunkaria kasua eta Egin kasua, biak dituk antzerako injustizia, baina egunkaria kasuan gizartearen zati haundi batek erantzun dik eta Egin kasuan ezker abertzalea bakarrik mugitu dek.(Eginek irakurle kopuru haundiagoa zuen arren)
Seguru natxeok jendeari galdetzen ba diok zeinek zuen ETArekiko menpekotasun haundiagoa, Eginek edo Egunkariak, jende gehienak Egin erantzungo dula.

JoxeJoxe2 | 2009-12-10 : 14:12

Ireki ateak,
Ez diat uste barbaridaderik idatzi detenik Miren, Maider eta Olatzegatik, ta hemendik nere elkartasuna hirurei.
Baino etzoau hauei batere faborerik egiten denak zaku berdinean sartuta. Ez dituk berdina udalbiltzaren bilera batetara joatea edo batzokiak erre behar direla dioen paperak zabaltzen ibiltzea (ez nauk hiru hauei buruz ari).Ta berdinak ez badira ezin dira batera defendatu.
Ta nik ez diat ETA aipatzen zalantza sortzeko, baizik eta zuek konturatzeko zenbaterainoko karga dan ETA. ETAgandik desmarkatzea lortzen den neurrian lortzen da elkartasuna euskal gizartean. Arnaldo , Diaz eta abar atxilotu zituztenean gizarteak erantzun egin zian,ikusten zuelako hauen lana zein norabidetan zihoan. Seguran mahai nazional osoa atxilotu zutenean etzian horrela errekzionatu ez bait zian argi ikusten ETAren norabide desberdinean mugitzen ari zirenik.

Erabiltzailearen aurpegia da hau Iban Arregi | 2009-12-10 : 17:12

JoxeJoxe2-ri bi apuntetxo, eztabaida luzeagoetan sartzeko asmorik gabe:
1. Nik ez ditut denak zaku berean sartu. "Urteotan Espainiako Estatuaren errepresioa jasan duten herritarrak bakoitza bere arloan ariko ziren lanean, baina ez gaitezen nahastu: errepresio horrek jatorri bera dauka, errepresio horrek helburu bera dauka" idatzi dut, eta ez zait iruditzen hori dena zaku berean sartzea denik. Baina iruditzen zait askotan ahaztu egiten zaigula errepresioaren jatorria zein den, ez dugula ikusten errepresioaren helburua zein den. Ibarretxerenganaino iristeko keinua ere egin zuten, ez ahaztu.EA bera jopuntuan jarri dute Batasunaren aurkako azkenengo autoan, ez ahaztu.
2. Behin hori esanda, nik ez dut esan errepresio denek tamainako erantzuna izan behar dutenik, izango dutenik. Bistakoa da Egunkaria Segi iristen ez den sektoreetara iristen zela (kontuz, ez derrigorrez jende gehiagorengana), eta logikoa da erantzuna ere zabalagoa izatea. Idatzi dudana da ez ahazteko badirela beste kasu batzuk herrian, badirela errepresioa injustuki jasaten duten herritarrak.Eta horiei babesa emateko gonbitea egin dut, besterik gabe. Nik neure babesa emango diet.
3. Ez dakit jendea konturatzen den zein labainkorra den Estatuak demokraten eta biolentoen artean jartzen duen muga; jendeak barneratua daukan muga, bestetik. "ETAgandik desmarkatzea lortzen den neurrian lortzen da elkartasuna euskal gizartean", idatzi du JoxeJoxe2-k, baina PPren ustez, PSOEko zenbaiten ustez, EAJko zenbaiten ustez Egunkaria edo Berria bera ere ez dira nahikoa desmarkatzen ETArengandik, eta hori horrela esana eta idatzia dago, behin baino gehiagotan.Eta gero gerokoak.....

JoxeJoxe2 | 2009-12-10 : 17:12


Iban,
"PPren ustez, PSOEko zenbaiten ustez, EAJko zenbaiten ustez Egunkaria edo Berria bera ere ez dira nahikoa desmarkatzen ETArengandik, eta hori horrela esana eta idatzia dago, behin baino gehiagotan.Eta gero gerokoak....."
Horrexegatik beragatik duk garrantzitsua Egunkaria ,Egunkaria bezala defendatzea eta ez lote haundiago batean sartuta. Azken finean horrela eginda "todo es ETA" esaten dutenei errazago bait zaie beraien tesia defendatzea.
Azken finean Egunkariaganako elkartasunak elburu ekonomikoaz aparte duen elburu nagusia dek epaileari gogoraraztea Egunkaria=ETA ez dugula sinestuko.
Ta ulertzen diat heu elakartasuna jasotzen ari haizenean beste injustizi batzun aurrean ixilik egon ezina, baina nere ustez ez duk jarrerarik intelijenteena.

mikel | 2009-12-10 : 17:12

Gero eta gehiyo arrazoie ematen ai haiz, JoxeJoxe2. Izan e, bi gauza nahasten ari haiz (agian nahita?): gizartiek antolakunde bati eman diezaiokeen babesa eta justizia-ez justizia debatea. Tontuek ez gaituk, eta bazekiau gizarte arlo zabalago batek emango diola babesa egunkariakoei. Eta? horrek zer ikusi zeukak juridikoki tratamendu berbera emateiebelarekin? Injustizia bera egotearekin?
Azken finien PP-n tesiekin egiten dek bat: ETA ez baduzu kondenatzen, ETA-rekiko dependiente zea...beraz kartzela. HIk ondo dakik, eta ez badakik auto pare bat irakurtzearekin nahikoa dek, españako auzitegi nazionalak eztituela kaso askotan pertsonen ekintzak juzgatzen. Segikoa denez.. eta guk erabakiko dugunez segi ETA-k sortu duela.. segikoa=ETA-koa. Zergatik ez dute autoetan jartzen fulanitok kajero bat erretzeko agintzen zuen paper bat banatu zuen? Ados egon ala ez, justiziatik gertuago legoke hori. Baina ez, egiten dutena da ETA-k gazte mugimenduaz A diolako, gazte mugimendua ilegalizatu, eta bera gazte mugimenduko edozein ilegala. Eta horren atzean dagoena, Egunkaria izan, segi izan eo putetxekomadrie izan, dana gauza bea da. Egunkariai gizartiek babes handiyo emateiola? berriz diot, eta??

JoxeJoxe2 | 2009-12-10 : 18:12

mikel,
Esatek "Azken finien PP-n tesiekin egiten dek bat: ETA ez baduzu kondenatzen, ETA-rekiko dependiente zea...beraz kartzela"
Hi eta ni horrekin ados egon edo ez egon, hori errealitatea duk, ez duk PPren tesia. Talde politiko batek ETA gaitzesten ez badu, taldeko kideek kartzelan bukatzeko aukera haundia zeukatek. Errealitate horren aurrean 3 gauza egin daitezkeela uste diat,1- ETAgandik ahal den gehiena desmarkatu, 2-ETAgandik ez desmarkatu pentsatzen degulako ETA beharrezkoa dela, 3- ETAgandik ez desmarkatu pentsatzen dugulako ez dala justua horregatik kartzelara joatea. Dudarik gabe 3garren aukera dek intelijentzia gutxien erakusten duena eta tamalez gehien ematen dena ezker abertzalean.

Erabiltzailearen aurpegia da hau Iban Arregi | 2009-12-10 : 20:12

Jarrera intelijenteena norberak bere ipurdia salbatzea duk, beraz. Barkatu, baina jarrera horrekin bai galduak garela... Intelijenteago zuan, duela sei urte genioen moduan, denon artean harresi bat sortzea, baina Egunkaria ez omen zen epaiketara ailegatuko... Enfin, utzi egingo diot intelijente anonimoekin eztabaidatzeari. Ondo izan

mikel | 2009-12-11 : 15:12

Joño, JoxeJoxe2, beraz ETA ez badezu kondenatzen kartzela jutie ondo iruitze zaik? Ados egon ala ez egon, hori errealitatea dela? nahikoa diau, hi! ados hao ala ez PP-PSOE-ren estrategi horrekin? ze bat errealitate dien makina bat gauzen aurka galantak idazteituk.

JoxeJoxe2 | 2009-12-12 : 11:12

Iban,
Jarrera intelijenteena ETAgandik desmarkatzea duk, eta desmarkatzen ez direnek ezin diate kondizionatu besteon defentsarako eskubidea. Ta nik ere utzi egingo diat tonto solidarioekin eztabaidatzea.Ondo izan.

Juanito | 2009-12-12 : 11:12

Joxejoxe,
Jarrera eskasa hirie, ume txikiyena. Mile buelta eman dixkik eztabaidan.

Erabiltzailearen aurpegia da hau Iban Arregi | 2009-12-12 : 17:12

Uztarriari: ez borratu JoxeJoxe2ren azkena, nahiz eta arauak bete ez. Bere burua deskalifikatzen du anonimoki horrelakoak idazten dituenak, eta hobe nabarmen uztea...

JoxeJoxe2 | 2009-12-12 : 19:12

Iban,
tonto deitze hori barkatu. (niri norbaitek tonto solidario deituko balit iye lora bezela hartuko nike baino)Hire "enfin utzi egingo diot intelijente anonimoekin eztabaidtatzeari horren" pareko zerbait idatzi nahi nian eta igual pasau ein nauk.
Baino arresiari buruz esan dekenai buruz komentario txiki bat egin nahi diat,etzegok harresi nahiko indartsurik ETA barruen duen bitartean estatuaren kolpeei eutsiko dionik, beraz zerbaitetarako balioko duen harresirik eraiki nahi badegu zihurtatu beharra zeukeagu ETA kanpoan gelditzen dala.Zenbait sektorek hori etzeukek argi eta horrek kalte haundia egiten zeok edozein elkartasun mugimenturi.

Erabiltzailearen aurpegia da hau Iban Arregi | 2009-12-15 : 14:12

Barkamen eskaera onartuta, JoxeJoxe2. Hala ere, esandakoa: ez nauk eztabaidan luzatuko anonimotasunean ezkutatzen den batekin, honezkero ez dugulako aurrera egingo; gainera, edo ez nauk ondo esplikatu, edo ez duk ulertu.... Ez duk intelijentzia kontua; ez duk elkartasun kontua, ez duk ondo geratu nahia edo keinu kontua; jarrera kontua duk, jarrera politiko kozientea duk. Etorri zaigunaren eta etorri dakigukenaren aurrean (adibidez, borroka desobedientzia zibilaren aldeko hautua egiten badugu), nire ustez, hartu beharko genukeen jarrera; Estatu post-frankista baten aurrean Estatu horrekin ados ez gaudenok hartu beharko genukeen jarrerakozientea.....
Orain neu naramate

Estraina komunistak eraman zituzten
baina niri bost axola
ez bait nintzen deus halakorik
Segituan langile batzu eraman zituzten
baina bost axola neuri
halakoa ere izan ezean
Gero sindikalistak arrestatu zituzten
baina ez zitzaidan axola
neu ez bait naiz sindikalista
Ondoren apezak atxilotu zituzten
baina erlijiosoa ez izaki
neroni deus axola ostera ere
Orain neu naramate
baina berandu da
Bertold Bretch

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu