Etxebeltzeko hitzarmenak indarrean segitzen duela esan die Udalak eremu horretako sustatzaileei

Urola Kostako Hitza | Hirigintza
2009ko urr. 29a, 09:10

Lur jabeek aurretik hartutako konpromiso batzuk bertan behera uzteko idatzi bat sinatu dute

Etxebeltzeko lur jabeei hitzarmenean hartutako konpromisoak betetzeko eskatu die Udalak

Etxebeltz-Izarra eremuan eraikitzen ari diren babes ofizialeko etxebizitzen lanak.  Argazki originala

Etxebeltz-Izarrako hiritartze eremuaren inguruan adierazpen instituzionala egitea erabaki dute Udaleko alderdi guztiek. Erabakia, joan den ostegunean egindako ezohiko udalbatzarrean hartu zuten, aho batez. Etxebeltz-Izarrako eremuko egitasmoaren inguruan Udalaren eta eremu horretako sustatzaileen artean egindako hitzarmenak indarrean jarraitzen duela dio Udalak adierazpenean.

Joan den hilaren 10ean, Etxebeltz-Izarrako sustatzaileek bidalitako idatzi bat jaso zuen Udalak. Bertan, sustatzaileek diotenez, 2006an Azpeitiko Udalak eta Etxebeltz Izarrako lur jabeek sinatutako hitzarmena baliorik gabe gelditzen da, eta hitzarmen horretan hartutako hainbat konpromiso bertan behera uzteko nahia azaltzen dute. "Horien artean obrak geldituko dituztela, babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioak atzera bota nahi dituztela eta Udalari kalte ordainak eskatuko dizkiotela aipatu dizkigute", azaldu du Udalak sustatzailearen idatziak dioenaz.

Udalak egindako adierazpen publikoan dioenez, aldiz, "2006an Udalak eta Etxebeltz-Izarrako eremuko lur jabeek sinatutako hitzarmenak indarrean jarraitzen du, eremu horretako baimen eta lizentzia guztiak indarrean mantentzen direlako". Lur jabeekin egindako hitzarmenean Udalak hainbat konpromiso hartu zuen; konpromiso horiek bete dituela eta beteko dituela nabarmendu du Udalak: "Hain zuzen ere, babes ofizialeko etxebizitzen zozketak egingo ditu, eta kontratazioak kudeatuko ditu".

Konpromisoak betetzeko

Era berean, hitzarmena indarrean denez, lur jabeei "beraien konpromisoak betetzeko" eskatu die Udalak: "Hain zuzen ere, babes ofizialeko etxebizitzen kontratazioak lehenbailehen sinatzea hitzarmenean adostutako baldintzetan (epeak eta prezioak) eta bertako etxebizitzen eraikuntza obrekin bukatzea".

Etxebeltz-Izarra eremuan etxebizitza pribatuez gainera babes ofizialeko etxebizitzak eraikiko dituzte; dagoeneko lanak hasita daude. Guztira, babes ofizialeko 208 etxebizitza egingo dituzte. Horietatik 154 etxebizitza zozkatuta ditu Udalak eta gainontzeko 54ak zozkatu gabe daude.

Baina, Euskal Autonomi Erkidegoko Auzitegi Nagusiak besteak beste Etxebeltz-Izarrako gune horri dagokion Zatikako Plana baliogabetu egin zuen, finantza eta ekonomia txostenaren faltan. Kontuak horrela, eta auziari irtenbidea eman nahian, Udalak Herriko Antolamenduaren Plan Orokorra berriro egitea onartu zuen, uztailaren bukaeran egindako udalbatzarrean.

Bestalde, orain bi aste, hautetsi independentistek salatu zuten Etxebeltz-Izarra eremuko eraikuntza enpresen estrategiaren helburua "babestutako etxebitzen prezioa igotzea" dela.

Bidali:  

Erantzunak

muskildi | 2009-10-29 : 11:10

Pozgarria da udaleko alderdi denak bat eginda ikustea lapur hauen aurrean. Bai lapurrak ze egin nahi dutenak ez du beste hitzik. Etxebeltzen merkatu libreko etxeen obrak jarraitzeko ez dago eragozpenik eta babesekoak egiteko bai? Eta gainera VPOko obrak geratzearen mehatxua erabili nahi dute etxea tokatu zaion herritar bakoitzari 2 kilo gehiago ateratzeko? baina zein pentsatzen dute direla Amenabar, Altuna y Uria y conpañia? herriari lapurretarik ez! lotsagabeak!

TOPANGA | 2009-10-29 : 12:10

Arrazoi guztiye daukezu. Udaletxiekin bat egin, eta MUNO eiten aidan txerrikeiei aurka batea inberrien....
Lehenbailen obra zar hoiek bukau ta hainbeste Azpeitiarri izorratzie utzi berrien....
EZ!! Aprobetxau daon jaleo dana beaientzako oindik diru geyo ateatzeko. Inportik gabe zein izorrau ta zenbat izorrau, beaiek forratzeatik....
Jendie dispuesto daola dirue botatzeko ya!!! Ze eskusa dao geyo luzatzen jarraitzeko??
Ta bestalde, MUNO ze?? Nahi dun dana iten ai da inork ezer esan gabe. Zenbat eta zenbat herritar ai dien amargatzen interes personalaatik. Hoiei... danak zaku bertan.... Danak barrure!!! Lapur zikin batzuk die ta!!!

ElCheBeltz | 2009-10-29 : 18:10

Azkenin zeozertan ados daudela udaletxeko hoiek danak!!! Hainbeste mafiak bere onetik ateatzeik bat, jendia etxien zai, alkilerrak ordaintzen, atzeatzean hilabete bakoitzagatik dirua galduz... Eta hauek (Altuna y Uria eta Amenabar) obrak atzeatzen nahita oaindik diru gehio ateatzeko jendiai... Etzauketek lotsik... Txarrena dana jateiaun soziedade batin bizi gaittukela, kaka burutik behera egiteiun bitartin gainea gora beira geatzen gaittuk, ze koloretakua dan ikusi nahirik eo... ez al da zeoze eiteko garaia? Ez al deu Azpeitiko gaztik moitu behar oain????
Ah, librekuek ere arazo bea daukebela, geau obra hoiek ere!!!
Munonak etzaukek beste izenik, Azpeiti txantajeau nolahala berea lortzeko. Gosik hiltzen ai bahintz sikiera!!!

gaztie | 2009-10-30 : 12:10

Hainbeste kaltetu zuzen egon arte ez gara eguneroko lapurrekin jabetzen ala?
Hainbeste kaltetu zuzen egon arte ez gara udalen politika populistetaz jabetzen ala?
Zenbat jendek behar du kale gorrian eskubideak ez direla zozketatzen jabetzeko?
Zenbat berdegune gehiago suntsitu behar dira etxe berrien erikuntzak geldiarazteko?
Hipokrisia ugari bazterretan.... guztiz zapalduak egon beharra ere errealitateaz jabetzeko...

arrate | 2009-10-30 : 16:10

Hau frakasue udaletxiek,lur jabiek.....Hasieran alde batekuek ziela pegak jartze zituenak,geo bestiek....ta azkenien berrize kaltetuenak geu,herritarrak.Nik baneuken esperantza ta ilusiyo pixket etxe hauekin baiño oain nere ilusiyuek jundie pikuta ta mobida hortan dabiltzen jende hoiei ba ze esangoiobet, urte oso onak izen dienien danak oso gustoa ta oain zuen poltsikuek gutxiyo betetzen ai dienien8ta halare jakin nai nuke) ba nunbaitetik gehio nai.Ze azkenin dana dirue da,nere ustez.
Tristie da guretzako horren garrantzitsue dan etxe bizitza bat eukitzie,zuei eze ez inportatzie.Ze honek nunbaitetik euki ber du soluziyon bat....baiño eztakit naezuen e .
Honek puxkaten ola segiukou.....

ElCheBeltz | 2009-10-30 : 17:10

Etxegillik ziurgabetasun juridikue argumentau omen debe, ta kasualidadie fotografiyen azaltzeana oraindik sorteaube daon etxie, altxaute zaukebek, pentsa ze inseguridade sentitzeben!!! Orain arte ixil ixilik eon dittuk, ta bapatien udalak bidie markau dunin hasi dittun tajada atea nayen.
Gaztie, hik bezela pentsatzeiat, leku horretan ez likiabela eraiki behar, eskubidik ez likiabela zozketatu behar, eta etzaiat hipokrita guri deitzen al digukan, tokau zakunei akaso? Beste gauze bat, konstruktoriek nola jokatzeiaben ez gaittuk gaur enterau, gaur gertatzen ai deken egoera salatzeiau (horrek ez dik esanahi leheno ez geanik konturau, eo mugitu gai horretan. Zenbat muitu haiz heu?)

erdikalekue | 2009-10-31 : 00:10

galdeu zuek danak azpeitiko udaletxiek aber zenbat diru bota diken momentuz obra ontako??? ezerrez!!! akuerdue noiz in uan??? etzakiat ez oteken 2006kue...ordundiken zenbat denboa pasau dek??? politikuek alde batetik o besttetik eztituk moitu moituber izendiabenien eta errazkinen lanak beandutu indik asuntue, munok bean proiektuek etzialako erten dana saboteau naien.... ta denbora horrek danak zer eiteik?? materiala garestitu... len etziñeten fiatzen politikuekin ez fiau oañe naiz ta batea jarri dituken..... oi dek, zuek etxe bat saltzeko daukezue tipo batekin akuerdue itezue 2006en 50kilotan ta etzakiat ze arrazoiatik 2008 arte ezin izen dik saldu o ezin izendik erosi... ta ze presiyota saltzek 2006en indako akuerduen eo momentu bertan baliyo dikena etxiek??? pentsau ondo...

danbortxo | 2009-10-31 : 07:10

Hi Erdikalekue, listillo... jakingoek ba oin 2006yen baño askoz MERKIO saltzen ai diela etxiek?? Oñe bota dek earra! lotsaik eztaukek!

ElCheBeltz | 2009-10-31 : 13:10

Arrazoiye dakek Danbortxo, gremiyuek merkio iteiabe lana, materialak merkio zeudek, bañe erdikalien nunbait ez...
Beste gauze bat erdikalekuntzako, dula 2 urte etxe librien sartu zena preziyu astronomikuek sinatuz kontratun, horri Altuna y Uria eta Amenabarrek hik ustek gaurko preziyuk kobraukoixkola? Ba hoxe, kontratuek sinatzeitukenin baldintza hoiek bete behar dittuk, bai eroslik eta bai saltzailik. Altuna y Uria eta Amenabarrek konbenio edo kontratu bat sinaute zaukek udalakin, preziyuek 2006kuk izatea konpromisu ziok bien aldetik. Ba hori, bete dezatela, beste guztiyek betetzeuten bezela!!! Obrak bukau ya!!!
Hi, tartin behin irten erdikaletik, bale???

erdikalekue | 2009-10-31 : 14:10

gremiyuek merkio iteibe lana?? ta empresa bertako langiyiek urtiek jun ala geyo kobratzeibe IPC besteik ez badare kontun artuta... ta gremiyuek gutxiyo kobrau?? arritzezik... iual etxe bateko reparasiyuek eo arregluk bale bñ olako obratan presiyue alture botatzeibela euki seuru.... ta 2006ko kontratue zuek zer dakizue ez uan 2 o 3 urtetako?? ta 2010en sartuber deula ee... kostruktorak ze kulpe zaukebek politiko inkopetente batzuk artuta zaukebekela herri hau...??? o muno bezelako beste kostruktora bat muturre sartzen ai dekelako ze kulpe zaukebek bestiek??

gaztie | 2009-11-01 : 14:11

ElCheBeltz, nire iritzia ez zen inori zuzenduriko akusazio pertsonala, herriko "GIRO" orokorraren inguruko erreflexio bat besterik ez zen.
Badirudi gauza hauek zuzenki bizi behar izaten ditugula eskuak buruan jarri eta gertatzen denaz jabetzeko.
Bestalde, "ez al deu Azpeitiko gaztik mobiuber oain?" galdetzen duzu, eta nire iritziz etxe horiek eraiki aurretik mugitu behar genuen, ez zozketan tokatu eta etxerik ez duzula jabetzean. Orain mugitzea herriko talde baten aurkako injustizia bati erantzutea izango litzateke (eta baliteke hau gertatuz gero ni zuen ondoan iztea), lehen herri oso bati eginikoa zen ordea (non zegoen herria orduan?).
Nik zer egin dudan galdetzen didazu, jakin badakizu ez dizudala erantzungo, baino zure ausardia ikusirik zeuri galdera egiten ausartuko naiz neu ere; non zinen zeu etxe hori tokatu aurretik? Zeure erabiltzaile izena ikusirik ideia bat egin dezaket... espero oker egotea.

ElCheBeltz | 2009-11-01 : 21:11

Erdikalekuei erantzunez: gremiyuek merkio, seuuru... Oaintxe bertan halako konpetentziye zaukebek, holako lanegatik preziyotan gerran ibilikoituk. Materialekin berdin, daon stokajie ikusite, askoz merkio...
Bestalde, hire ustetan ze kulpe zaukebek konstruktoriek asuntu atzeau dalata, ta galdeu al diyok hire buruei ze kulpa daukeun arazo beagatik guk pixuko 2 kilo gehio pagau beharra? Zeatik guk jasan beharra eta ez konstruktoriek? Gainea konbenioan preziyuek sinaute zaudek, horrek etzaukek kaduzidadeik hik pentsatzeken bezela, horreatik konbenio hori puskatu nahi debe konstruktorik.
Ta Gaztiei, gauza danetan arrazoie emateiat, iguel hik ustekena baina gertuo gaude, iguel gauze antzekutik muitu gaittuk. Izenarena hitz jokue besteik eztek. Halare, ikusi nahiko nikik heuri tokau ezkeo etxie ta atasko egoera honetan bizi beharra...

gaztie | 2009-11-02 : 13:11

Ez dizut uko egingo, neu kaltetua izango banintz beste modu batera joka nezake, orain ikuspuntu objetibo bat emateko indarrez naiz ordea.
Eta nagoen lekuan egonda, pena eta amorruz beteko nintzteke gazteriaren mugimendu sendo bat lortuko balitz honi erantzuna emateko. Beste behin gizarte eta herriarekiko gazteriaren pasibitatearen ondorioz "eraikiriko" arazo baten aurrean zuzen zuzenki kaltetuak izatean mugituko ginateke. Geure zilborra "salbatzeko" momentuko borroka puntuala.
Nire gertukoa izanez gero (pentsaeran behintzat) nire antzeko sentimenduak eduki beharko zenituzke honen inguruan.... batez ere etorkizunera begira.
Honekin ez zaitez "erasotua" sentitu, eta ez pentsa zuen borrokak zilegitasun falta duela pentsatzen dudanik. Herrian arnasten den giroaren erreflexio bat besterik ez dut egiten.

ElCheBeltz | 2009-11-02 : 16:11

Gaztiei: Nik ez diat gure borrokari maille ideologikorik eman nahi, bueno, daukena baino geyo ez behintzet. Borroka nibel praktikuen ipintzeiat. 154 etxebizitze adjudikaute zeudek, 54 zozketatzeko zeudek, ta ziurrenik Azpeitiko gazte pillue estankaute futurue definitu ezinik etxebizitza alorrin. Bazekiat gauza material baten alde ai haizenin (gainera egin den kalte ekologikoe kontuten eukirik eta etxebizitzaren arazue orokorrin soluzionatze ez dula)ez dala borroka ideologikue. Baine bizitzan bi alderdiyek zaudek, ideologikue eta praktikue, ta alderdi praktiku hori estankaute ziok gazte eta ez horren gazte gean askontzat. Hortik jotzen nian "oain" hitza ipini nunin.
Bestalde, ez nauk inoiz erasotute sentiu hik diokanatik, iritziyek dittuk, kontutan eukitzekuk. Gertatzekena bakoitzek bere borroka ideologikuk euki dizkiaula borroka praktiku honez gain, eta gero beste ideologo anti-Etxebeltz-Izarra askokin batera zozketan parte hartu diau... Pentsau zek, une hontan Ezker Abertzalie bera ere obrak bukatzearen alde posizionau dek, nahiz eta bere ideiatan lur hoiek ez eraikitzeko gogukin hor jarraitzeben...

gaztie | 2009-11-03 : 13:11

Ez da borroka praktiko edo ideologikoa, garaian garaiko borroka baizik. Orain ezin da etxe horiek eraikitzearen kontra borrokatu, ez da posible. Behin kaka eginda kiratsa ahal den azkarren ezabatzea da helburua, baita neurea ere. Gestio guzti hauek trasparentzia gehiagoz egin behar dira eta nahiz eta material edo propietate pribatu baten inguruan jardun... injustizi eta gezurrari hortzak erakutsi!
Nire amorruaren arrazoia azaldu dizut, aipatu duzun estankazio horrek indarra orain artzeak alegia, eta ez (nire iritziz) behar zen garaian.
Ez dut uste eztabaida honek muga zehatzik duenik, zuk esandako guztia "ulertzen" dut, ala uste behintzat.... espero zuk ere nirea ulertzea.

ElCheBeltz | 2009-11-03 : 15:11

Gaztiei: ados nao hirekin, ulertzeiat hire amorru eta konpartitzeiat hire iritziye.

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu