Egin du batek

Enekoitz Esnaola | Politika
2009ko mai. 29a, 16:05

Eugenio Etxebeste 'Antxon', Arnaldo Otegi eta Doris Benegas, gaur, Loiolan. (Uztarria)  Ikusi haundiago | Argazki originala

2007ko udal eta foru hauteskundeetako kanpainan, 2008ko Espainiakoetan eta 2009ko Eusko Legebiltzarrekoetan inork ez zuen egin, eta txokantea izan zen (uztarria.com-ek iazko martxoan aipatu zuen harritzekoa zela hori). Hau da, boz haietako kanpainan alderdi politikoen artetik inork ez zuen Loiolan ekitaldirik egin, 2006ko udazkenean Loiolan bertan izandako elkarrizketa politikoak maiz hizpide izan arren. Azokak, zabortegiak, liburutegiak, futbol zelaiak, itsas portuak, mendi tontorrak, pabilioiak eta abar baliatzen dituzte mezu elektoralak zabaltzeko, baina Loiola politikoa, ez.

Gaur arte.

Izan ere, gaur eguerdian egin du Loiolan indar politiko batek lehen aldiz hauteskunde ekitaldia: Iniziatiba Internazionalistak, Europako Legebiltzarreko bozetakoa. Doris Benegas hautagaitzako bigarrena aritu da. Baita, "gonbidatu" gisa, Arnaldo Otegi eta Eugenio Etxebeste Antxon ezker abertzaleko kideak ere (esandakoa, adibidez, gara.net-en). Prentsaurrekoa eman dute. Rafa Diez Usabiaga LABeko idazkari nagusi ohia ere Loiolan izan da, jende artean.

Bidali:  

Erantzunak

Txo | 2009-05-29 : 16:05

kanpotik etorritako satelite oyek jungozien ba Inazio Uria- eraildako farola bixitatzea, ez ta?.
Dudeik eztet iten, hiruren artien aitagure bat errezatuko zutela bere omenez.
Ala porai!

elizkalekue | 2009-05-29 : 18:05

Makina bat bertako "kanpoko" hoyek baino kanpokoago dituk, zoritxarrez.
Farolak bixitau eta aitaguriek errezaute etziok ezerre. Hain erreza balitz!

atsaldez | 2009-05-29 : 20:05

ze txokaei dek leku bat partido batekin erlazionatzie? PNVkin-e erlaziona zakeau bestela badakik sainaziyotako ospakizunetan da... Loiola, Loiola dek ez ezkertiarra ta ez eskubikue. Hauek Loiola aukerako ziaben ba atzeneko elkarrizketik bertan euki zulako lekue ta sinbolikue dalako. Azpeitiar danok eon berko giñiki Ezkertiarrak, eskubikuk nahiz PSOEkuk pake akordiyo batea allatzeko asmotan gure herriko txoko bat hartzebelako. ta laga diezaiyoun umiek bezela ibiltziei, hau harena dek eta bestie harena dek.

azpeiti | 2009-05-29 : 22:05

aitaguia errezatzea??? horrekin ze konpontzeiau??
Franciscok hobe zian berriro loiola jutie, ta hitzeiten segitzie gatazkien oinarriyen inguruen, ze gatazkiek hildako asko eragin dizkit, ta uria bat geyo ien dek. otegi loiolan ziok, nun die bestiek??
zein da gatazkien oinarriye?? geyengo euskaldun bati gutxiyengo espainolista batek bere ideiak inposatze dixkigula. zein da realidadie?? herri kolonizau baten bizi geala. nola konponduberkoa?? ba herriyei hitze ematen. zein dan gaiztuo hitzeiten beste 20 urte segiu laizkeau, ta bitartien hilakuek akumulatzen alde danetan. earra panoramie.
A POR ZIERTO, NUN DA ION ANTZA?? demokratak etzeate asko akordau, baino gogoratzen lasa ta zabalai nola arrankau zizkoben atzazkalak?? NUN DA ION??

joxemari | 2009-05-29 : 23:05

LASA TA ZABALA
LASA TA ZABALA
LASA TA ZABALA......disko rayau bat ematen duzute, baina zer gutxi akordatzen zarete adibidez Barzelonako HIPERCORean ETAk erreta erahil zituen 22 andra eta ume, BENETAN NAZKA BESTERIK EZ DUZUTE EMATEN.

elizkalekue | 2009-05-30 : 10:05

Joxemari, zozuek beliei ipurbeltz!

Erabiltzailearen aurpegia da hau Uztarria | 2009-05-30 : 20:05

Kaixo.
erdikalekue-ri: Europako Legebiltzarrerako hauteskundeetako bi koalizio politikok iragarki bana kontratatu dute uztarria.com-en, eta honek jarri egin ditu (bi iragarkiok txandaka ageri dira), beste hauteskunde batzuetan iragarkia ordaindutako beste alderdi batzuekin egin duen bezalaxe.
Uztarria Komunikazio Taldea

erdikalekue | 2009-05-30 : 20:05

garbi lagatzezue ETA-n aldekuek zeatela ta lotsaik eztakezue... hau herri putie!! nazkagarriyek zeate!!
betiko jokue dek bat ilegalizau ta beste izenakin berdiñe atea... ze grasi emateziken nola solusionatzezuen dana GATAZKA hitze ezanda...jajajaja gatazkien oñarriye nundik datorren da olako gilipolladak!! asuntue dek mafia bat ziokela diru frexkun atzetik dabiyena ta eztikenin lortzen "pum" paretik kentzen diabe eztikenak pagatzen... eta oixe dek euskal herriyen gatazkie etziok besteik imposau imposau beti eon izengaitu españi barrun naiz ta ez nai.. bñ alaxe dek asuntue ta ze asiberdek akatzen gendie?? ta eozein akatzie gaxki ziok bai pikolo, ertzaña o empresayo... elkarren artin akatzen baituk bale deakuerdo...bñ jendiei laga bizitzen, iñor eztata beste baten biziyekin jokoatzeko... asike eztezue nai ulertu o zer?? gaztazkie oixe dek...y puntopelota! errepresioa ta olako subnormaladak...!!

erdikalekue | 2009-05-30 : 20:05

portsierto!! uztarria oi propaganda putie jarridezuena libre zeate ee bñ neure iritziye ortxe lagatzeyat....komentatzie nai nian.

atsaldez | 2009-05-31 : 13:05

hi erdikaleko? ze pnetsatzek hik hola jarduneatik, hemen idazteben danak komentziukoitukela, hik ustek ola jarduneatik eze arreglakokela? Hik danantzako zeoze daukek!! hire komentaiyo bakoitze, gañontzeko danak letutare hiriek destaka iteik!! Hik komentaiyo baten hainbeste lerdokei t atxorakei esateko habilidadie dakek, danak atzin uzteituk. ta gero hiri idatzi ezkeo hirekin amets ite aldeun?
Herri putie? zeba? ze indiyok? eztek bertakue ematen. nazkagarriyek bertakuek? hi ezaiz hemengue? kanpotik etorritakomat alaiz? segiyok hara gustukuo baek, nahiz Aizpurutxo izen eo Marbella izen. Eure ustez eu kiston gizona ta kiston demokratie haiz ta herri oso bat deskalifikatzen...

"gatazkie oixe dek", zer zer dek? ezker abertzalie ETAn menpe daola ta segi topikotan... ze esan eztaukenak diar eiteik, blablabla... Hi segi thriller on bateko protagonistie bahitzean bezela hire sentimentu ta amorruk espresatzen...

erdikalekue | 2009-05-31 : 16:05

egiyek molestau ite aldik???? gatazkie oixe dek eztek topiko bat hi...ezai dixkurau!!

atsaldez | 2009-05-31 : 17:05

Ba al dakik zerrek molestatze ziken? hi mundukin hasarraute eotie ta eozer ibiltziek hiri potrotan jartze zakena aurrea emateko. Molestatze zitek hi jendiatik ola jardunberra, molestatze zitek hire komentaiyuk letziek, ta are geiyo molestatze zitek erantzunbe eotiek!! ipurdiyen granu baño okerro...
Hik gatazkie eztek ikusten, hik ETA ikustek. Ezaiz saiaytzen ikusten, nik egunkaria ezin detela letu, o zenbait AEK itxi indituela. Ezaiz molestatzen, bajiñabatek eundoko fiantzak paga dituela ezerre einbe, o beste zenbait bi kartel puta jartzeatik 6 urte eman dituela. o 18/98... Manifa baten nik kontenedore bat erreko baniki 8 urte ta beste batek andrie hilko baliki 4. Hori dek hik ikusteken demokraziye, hori dek juxtu iruitze zakena... hi demokratie? Hi, heu izen ai suerteduna, eure familiko iño ez hasteatik ezker abertzaleko politiko bestela 1500 KM inberkoituk kotxin. Azkenin hala dek, sufrimentu bat dek baita ezker abertzaleko jendik gertutik bizitzeuna.
Ikuste ezteken aldie hor begibitsan. Hi kontuz eh, beste aldie aitortzeiat nike eta. Bazekiat bai jendie eskoltakin dabillela, jendie hill iteala, eta beste abar luze luze bat. Ta oixe dala gogorra, oso gogorra. Ta bai, biolentziye justifika ezine dek, baño biolentzi danak hartu kontun 10000 biolentzi klase ai gaituk sufritzen danok. Ta sufrimentue ez aldao danien? ez aldebe danak sufritzen eozein koloretakuk izendare?

atsaldez | 2009-05-31 : 17:05

Gorka K´norr o beste horrek kantu baten esateik ze zaila dan euskalduna izatia... Ba iwal ala dek, baño bakoitze bere eran ala gaituk. Hi pakeik eztek allauko, biktima danak ikuste eztien arte, pakeik eztek allako realidade bat ikuste eztan artien, pakeik eztek allako hik ola pentsatzekna bitartien!! eu haiz pakeik nahi eztuna, hik irabaztie nahi dek, ez pakie, hik ezker abertzaliek galdu ta euk irabaztie nahi dek... Hori eztek pakie, hori batek bestie zapaltzie dek...

erdikalekue | 2009-05-31 : 21:05

hik eztakik nik zer sufritzeiaten o zer ez nere familiyen asike ixilik!! hik zerdakik nere anai bat zuen idolotakue dekela ta beatik nere familiye puskauta ziokela...?? ta lotsauta getxeudekela nere etxin??? eztaik ezer ne biziyetaz.. iual eztiau nai 10000 kilometro eitie traidore bat ikuzteko naiz ta odolekue izen...ze irutitzezaik?? puntu ortatik ikuztie biziye?? eo ETA-n biktima bat nauken baldakik??? nere gertukon bat hil oteben eo??? o herritar bat sufritzen ai dekena bere herriye ola ikuzita???
ta irabazi ez ta kartelak pegatzearren kartzelan zaudekenak izengoituk jendie hiltzayiek kampun zabiltzekelako.. alde batetik ez baek legie legie dek ta karteletan hiltzayiek defenditzeitun komunikaue eo aldeko zeoze bazeok ta legiek ilegala dekel ezaten baik...a pagar ta ola ikazi itek!! legin barrun eoten.. lelengo hiltzien kontra lan ein ta gero garrantzi gutxio diken gauzetan asikoaituk...ziltzie bizi ontan ein laisken gauzeik okerrena dek batek bestiei biziye kentzie... o torturatzie okerro dek??? gauzak por partes!! ETA bukatzen baek.. ikuzikoek gauzek nola jungoituken obeto... eukizak klaru!!

atsaldez | 2009-05-31 : 22:05

erdikalekue esate eztiapa baietz ados naola hik esateituken sufrimentukin, baño geiyo badarela ez baztertzeko.
Etzakiat ETAn biktima haizen eo ez, eo hire gertukomat hil deben... klaro eztakitela!! baño hike eztakik ezta jendik 6 urte ezer ez iteatik eman ditula, hike eztakik egunkariako familiyek ze sufrimendu pasa zun, ala ez?
Eskatzen ai naizena dek, ez ixteko alde baten bakarrik. Ta euri zeoze pasa bazak oixe zalle dala beste aldie ikustie... izengo eztepa!! baño egunkarian familiarrai iwala pasako zoabe... bat ezpaek bestin lekun jartzen zerrekin arregla berdek hau? Ez al da konponbidie elkarrizketie? ez aldek elkarrizketan xinisten?
Ta esan nian demokrata batek danak salau bertzitula. Haundi o txiki, nahiz ta bere garrantziye kontuen izen.
Aber mundu guztiyen sufrimendue egunen baten bukatzean, ta herriye bere etorkizune aukeratzeko gai dan.

azpeiti | 2009-06-01 : 02:06

erdikalekue, edukaziyo pixkatekin idaztie re ondo ziok e!! batei ta bestiei nazkagarri deitu, uztarriakuei oi anuntziyo putie jarri dezuena,...hik ze pentsatzek...errespetu pixkat e sobran ezte eoten.
joxemai, nik esan diat (ezpak letu hire arazue dek) gatazkien irtenbidie billaber dala: lasa ta zabala, hiperkor ta uria gogorayez baino aurrea inez, zeoze eraikitzailie iten, gatazkie konpondu arte. hori esan diat. ze iruitze zak proposamena???
beintzet zeoze eraikitzailie ta konponbidien bidien daona esan diat: zein da erdikalekue ta hire proposamena?? ETAk uztie??? earra proposamena!!

joxemari | 2009-06-01 : 10:06

azpeiti, nik ez detena ulertzen zergaitik onartu behar dugun derrigorrez zuen proposamena, zuen irtenbidea.
Baskongadasen botuen 10% besterik ez duzute lortzen, euskalherri osoan askoz gutxiago, eta gauzak horrela izan da, esaten duzute ez badugu onartzen zuen proposamena errugabe diren pertsona gehiago akatuko duzutela.
Nik bakarrik eskatzen dizuet, iñor ez hiltzeko, gutxi iruditzen al zaiuzu orain arte erahil duzuten ia mila pertsona, alfer alferrik.
Eta por zierto zergaitik zegoen atzo Xoxote zuen propagandakin josita, ez duzute ezer errespetatzen, betiko fazistan jokaera daukazue.

JoxeJoxe2 | 2009-06-01 : 10:06

azpeiti,
ETAk uztie behar beharrezkue dek. Inongo baldintzarik gabe eta gaur bertan.
Ez dik ezer onik aportatzen eta sufrimentua besterik ez dik ekartzen. Horrekin bakarrik ez dituk arazo denak konpontzen, baina larriena eta urgenteena bai.
Iniziatiba internazionalistari dagokionez, jakingo banu Arnaldo Otegik berearekin bukaerararte jarraituko duela ( hau dek , ETAren aurrean burua makurtu gabe) nere botoa beraientzat izango huke, baina esperientziak esaten zidak ETAri "aterrizaje pista" jartzeko emandako botuak gero ETAk jendea hiltzea justifikatzeko erabiltzen dituela.
Irudipena zeukeat oraingo hontan desberdina izango dela, baina irudipen hori gehiegitan izan diat.

araitz | 2009-06-01 : 13:06

joxemairi,
hik idatzi deken 5.mezuen FLIPAU in diat! Ze disko rayau? Hik nolako heziketie jaso dek bizi hontan? Hik pentsau al dek ze errespetu falta deken hori? Hik pentsatze al dek? Ta oin ez erantzun hemen alderdi bateko biktimak bakarrik babesteitugula ta bla bla bla...Hemen ai haiz inor ez hiltzeko esaten, erregutzen, ta gero batzuei holako errespetu faltie? Oso fuertie ein zat, barkamena eskatzeko moukue, benetan!
Ta beste gauza bat: nola atzo Xoxote zeatik zeon propagandaz josita, zeatik eztik pa eon ber? Ta erdikalekuei (8.erantzune),nola ke "propaganda putie"?Zuekin bai eztaola herri hau eraikitzeik!!!

erdikalekue | 2009-06-01 : 15:06

atsaldez ezan nian enetxoala bate ados egunkariakin gertauan asuntuekin da olako miye baño erantzuyeik garbi.. lelengo gauzie ez altzaik iruitzen ETA-k hiltzie lagaber dula beingoz...kartzelan dauden ETA kide zaharretakuek ezan omen diabe eztaudela bate ados oingo ETA-n politikiekin beayen artine etzeudek deakuerdo....horrenbeste hilketa zertako??? euskaldunek izen txarra eukitzeko... amendik kanpoa jun t euskaldune aizekelako putos ETARRAS ta olakuk aitzie bakarrik lortu diabe ze askatasune gertuau bñ urrutirau indiabe.. ta horrek bukau einber dik!!! elkarrizketie oixe berdekela bñ ez talde horrekin ta ez talde hori defenditzeuniken...ta erantzun zak aber...ez altzak iruitzen ETA-k bukau einber dikela ya?? ta gauzeik garrantitzuena dekela??
azpeiti edukaziyo eske nei heuk eztikenin erakutzi???
araitz zure bezelakuk ber ditugu euskal herriye aurrea atatzeko no te jode...

joxemari | 2009-06-02 : 00:06

araitz, neri zuen jokaera politikoa nazka ematen dit eta gainera betidanik, noski HBko lagunak ere badauskat eta ez didate nazka ematen, beti gertatzen dan bezala zuen artean ere oso pertsona jatorrak daude eta ez hain jatorrak.
Zuek ez zarete konturatzen euskalherriko laugarren alderdia zaretela diferentzi haundiakin, PPk adibidez zuek baina askoz boto gehiago ateratzen dula, eta hori UPN, eta PP frantzesan botoak kontau gabe, denean ez zaretela iristen botuen 10%.
Ni gustiz ados nago Arnaldo Otegik behin esan zuenakin "Gure erronka nagusia da herri honen gehientsua konbentsitsea, hori ez badugu lortzen EZ GOAZ IÑORA"
Ba hori nahi baduzute lortu uste dut bide okerretik zoaztela, zuen jokaera nazkagarri hori aldatu behar duzutela.

azpeiti | 2009-06-02 : 01:06

autodeterminaziyue eskatzie dek nere jokaera nazkagarriye. herriyen borondatie errespetatzeko eskatzie. hiri nazkie emate baik,...asko esatek hire ideian inguruen.
nei nazkie gure izatie ukatzebenak emate zibek, ta hiri ikustekenez eztik geyegi axola nafarruen ta vascongadatako leku askotan euskeriek trabak jasotziek, zuberue hiltzen eotiek, karnet española derrior ibiliberrak, txakurrek gure dirutik torturatzen ibiltzie... hori bukatzie re ez alda urgentie?? %10a ordezkatze omen deu re esan dek,..ba zeatik ezteu iten referendum bat?? guk hori eskatziau..referendum bat,..ta hor ikusikoiau alderdiyen gainetik zenbatek nahi deben espaini ta frantziyen eotie ta zenbatek independentziye.
ta errespetuz hitzein dezagun....nazkie ematek ta holakuek esan be,..argumentuek emanez betire. hola hobe dek.
ta erdikalekue ta joxemai, zein da zuen metodologiye gatazka honekin bukatzeko?? ETAk uztie,..ta gero?? ta ETAi uztie hola sin mas eskatzie ez altzaizue iruitzen oso alperrikakue dala?? gauzak pixkat geyo landuber izeteiela ez aldezue uste?? bueno zuen bake proposamenan zai natxeok. nik nerie emango hurrena, ya askotan eman diat baino.

joxemari | 2009-06-02 : 11:06

azpeiti, demagogia gutxiago, hik oso ondo dakik neri autodeterminazioak edo euskerak ez ditela naskarik ematen.
Zergaitik ez duzute Arnaldo Otegin agindua segitzen, eta demokraziaren bidez herri honen gehientsua konbentsitsen, eta horrela euskalherri osoan hauteskundeak irabazten duzuten, ez duzu usten orduan bai Zapatero eta Sarkozi beldurtuko direla?
Orduan da momentua autodeterminazioa buruz hitzegiteko, orduan bai izango dugula lagun pila bat mundu osoan, Zapatero eta Sarkozin dezgrazirako.
Orain segitzen duzuten bide hortatik Otegik esaten dun bezala "EZ GOAZ IÑORA"

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu