02. Matxinbentako itsua

Jose Mari LasaApelidua Lasa det-eta
Jose Maria izena,
Matximentako barriotikan
soldadu atera nintzana;
suertosua eztz izandu
nere gerraren azkena:
bala txar batek begia kendu
ta itsu gelditu nintzana.